BNPP

Onze godsdienstprediking

Ondertitel:
-
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1875-1906* (1, nr. 1-32, nr. 1* )
Eigenaar:
-
Uitgever:
D. Mijs, Tiel
1893* (19, nr. 1*): Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Tiel
1893* (19, nr. 1*): Amsterdam
Frequentie:
24 x p/j
Omvang:
V
1877 (3): IV
1884 (10): V
1885 (11): IV
Formaat:
A
1902* (28, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
1,80 p/j, fpp 2,10 p/j, losse nummers 0,20
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.W. Lieftinck: 1875-1895* (1, nr. 1-21, nr. 4*)
W.C. van Manen: 1875- 1893* (1, nr. 1-19, nr. 20*)
I. van den Bergh: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
J.H. de Ridder jr.: 1902* (28, nr. 1*-28, nr. 8)
Medewerkers:
één- of meermalen vermeld: W. Zaalberg: 1895* (1, nr. 4*)
P. Peaux: 1894* (20, nr. 23*)
J.W. Beversen: 1893*- 1895* (19, nr. 13-21, nr. 5*)
C. Hille Ris Lambers: 1893 (19, nr. 14)
H.J. Busé: 1893 (19, nr. 16)
J.J. van Hille: 1893 (19, nr. 17)
J. Schönfeld: 1893 (19, nr. 20)
D.G.M. Roldanus: 1894 (20, nr. 20)
A. Binnerts sr.: 1893*-1906* (19, nr. 1*-32, nr. 1*)
J.A. Bruins: 1894*-1906* (19, nr. 13*-32, nr. 1*)
A. Carlier: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
H.IJ. Groenewegen: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
W. Haverkamp: 1902*- 1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
J. Herderschee: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
L. Knappert: 1895*-1906* (21, nr. 1*-32, nr. 1*)
W.H. Stenfert Kroese: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
H.U. Meyboom: 1894*- 1906* (20, nr. 21*-32, nr. 1*)
C.J. Niemeijer: 1894*-1906* (20, nr. 22*-32, nr. 1*)
H.L. Oort: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
P Sybolts: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
A.W. van Wijk: 1893*-1906* (19, nr. 1*-32, nr. 1*)
P.B. Westerdijk: 1902*-1906* (28, nr. 1*-32, nr. 1*)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
1875 (1) geeft geen data en nummers
1876 geeft geen data, wel nummers
elke aflevering bevat een preek van een - niet in een colofon, maar wel in het jaarlijke overzicht genoemde - predikant
Autopsie:
UvA: 1902-1906 (28, nr. 1- 32, nr. 1)
VUA: 1875-1890 (1, nr. 1-16, nr. 24)
HDC: 1893 (19, nr. 1, 12, 13, 14, 16, 17, 20)
1894 (20, nr. 19-20, nr. 24)
1895 (21, nr. 1, 2, 4)
samenvattend ontbreekt: 1892
1896- 1901 en losse nummers van 1893-1895
de jaargangen 1896 (RUG
PBF) en 1898 (PBF) zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
VVH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-