BNPP

Oorspronkelijk Christendom

Ondertitel:
maandblad van de `Internationale Gemeenschap van Christenen' ter bevordering van de éénheid aller ware gelovigen in Christus Jezus en de Evangelisatiearbeid door gelovigen van allerlei kerken en kringen
feb. 1967 (nr. 196): maandblad van de Stichting `Internationale Gemeenschap van Christenen' ter bevordering van de éénheid aller ware gelovigen in Christus Jezus en de Evangelisatiearbeid door gelovigen van allerlei kerken en kringen
juli/aug. 1977 (27, nr.7): tweemaandelijks blad van de Stichting `Internationale Gemeenschap van Christenen' ter bevordering van de éénheid aller ware gelovigen in Christus Jezus en de Evangelisatiearbeid door gelovigen van allerlei kerken en kringen
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1950-sept/ okt.1988 (nr. 1-nr.386/38 nr. 5)
Eigenaar:
Stichting `Internationale Gemeenschap van Christenen' (I.G.V.C.), Amsterdam
Uitgever:
Stichting `Internationale Gemeenschap van Christenen' (I.G.V.C.), Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
juli/aug.1977: 1 x p/2m
Omvang:
II
jan.1975(nr.289=25 nr.1): I
Formaat:
B
Oplage:
oktober 1964 (nr. 170): 10.000
Prijzen:
gratis verspreiding
het blad wordt in stand gehouden door vrijwillige gaven
dec. 1954* (nr. 61): losse nummers 0,50
jan. 1972 (nr. 253/22, nr. 1): 9,00 p/j (eenmalige vermelding)
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Zijp: 1950-mei 1977 (nr. 1-nr. 317/27, nr. 5)
I.G.V.C.: juni 1977- sept/ okt.1988 (nr. 318/27, nr. 6-nr.386/38 nr. 5)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
nr. 318 (27 nr.6): herdenkingsnummer Rev.A. Zijp
Bibliografische gegevens:
va Holländische Mission IGVC, een gemeenschappelijke uitgave van de stichting I.G.C.V. te Amsterdam en de I.G.C.V. te Oostenrijk en vervolgens va Van huis uit, nieuws uit het zendingshuis Rehoboth van de IGVC-Holländische Mission, 1996-heden
in jan. 1972 (nr. 253 = 22, nr. 1) begint een jaargangnummering
Autopsie:
HDC: okt. 1961-mei 1962 (nr. 138-nr. 143)
okt. 1964 (nr. 170)
KB: jan. 1974-sep/okt. 1980 (nr. 277=24, nr. 1- nr.386= jrg.38, nr.5)
UvA: juni 1956-sep/okt. 1988 (nr. 77-nr. 386/38, nr. 5)
ontbreekt: okt. 1956 (nr. 81)
PM: okt. 1952 (nr. 41)
mrt. 1953 (nr. 45)
apr. 1956 (nr. 46)
dec. 1954 (nr. 61)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-