BNPP

De Opbouw

Ondertitel:
Orgaan van den Christelijken Bond van Timmerlieden in Nederland
6 mrt. 1909 (4, nr. 10): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond
9 juli 1955 (51, nr. 1): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid
16 juni 1973 (68, nr. 24): Officieel orgaan van de hout en bouwbond CNV
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
6 jan. 1906-16 aug. 1941 (1, nr. 1-36, nr. 31) en 5 jan. 1946- heden=21 mrt. 2000 (41, nr. 1-95, nr. 9)
Eigenaar:
Christelijke Bond van Timmerlieden in Nederland
6 mrt. 1909 (4, nr. 10): Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond
9 juli 1955 (51, nr. 1): Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid, Utrecht
16 juni 1973 (68, nr. 24): Hout- en Bouwbond CNV
Uitgever:
Christelijke Bond van Timmerlieden in Nederland, Utrecht
6 mrt. 1909 (4, nr. 10): Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, Utrecht
9 juli 1955 (51, nr. 1): Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid, Utrecht
16 juni 1973 (68, nr. 24): Hout- en Bouwbond CNV, Utrecht
Drukker:
Fa. Wentzel en Co., Utrecht
later©: Arnhemse Boek-, Courant,- en Handelsdrukkerij, Arnhem
3 jan. 1925 (20, nr. 1): Edecea, Hoorn
23 okt. 1990 (86, nr. 6): Drukkerij Westfriesland/Edecea
4 nov. 1996 (92, nr. 5): Drukkerij Zuidam en Zonen BV, Woerden
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/w
29 mei 1909 (4, nr. 18): 1x p/m
9 jan. 1915 (10, nr. 1): 1x p/2w
3 jan. 1920 (15, nr. 1): 1x p/w
5 jan. 1946 (41, nr. 1): 1x p/2w
25 sep. 1993 (89, nr. 4): 1x p/4w
Omvang:
III
29 mei 1909 (4, nr. 18): I
9 jan. 1915 (10, nr. 1): III
3 jan. 1920 (15, nr. 1): V
5 jan. 1946 (41, nr. 1): II
9 juli 1955 (51, nr. 1): III
8 jan. 1966 (61, nr. 12): V (kopie Gids (CNV) erbij)
16 juni 1973 (68, nr. 24): VI
25 sep. 1993 (89, nr. 4): III
Formaat:
B
jan. 1911 (6, nr. 1): C
5 jan. 1946 (41, nr. 1): D
13 jan. 1951 (46, nr. 1): C
Oplage:
-
Prijzen:
1,20 p/j
26 juni 1909 (4, nr. 19): 0,35 p/j
jan. 1915 (10, nr. 1): 0,65
15 feb. 1919 (14, nr. 4): 1,20 p/j
3 jan. 1920 (15, nr. 1): 2,40 p/j
vanaf 1946 geen prijsvermelding meer
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L.T. van Wageningen: 6 jan. 1906-29 apr. 1916 (1, nr. 1-11, nr. 9)
J.H. de Hoog: 6 mrt. 1909-26 dec. 1914 (4, nr. 10-9, nr. 12)
J.R. Visscher: 6 mrt. 1909-25 mei 1912 (4, nr. 10-7, nr. 5)
J.v.d. Loo: juni 1912-17 feb. 1917 (7, nr. 6-12, nr. 4)
L. Vermeulen: juni 1912-26 mei 1917 (7, nr. 6-12, nr. 11)
J.S. Ruppert: jan. 1915-21 juni 1919 (10, nr. 1-14, nr. 14)
J.A. Schaafsma: 5 juli 1919-16 aug. 1941 (14, nr. 15-36, nr. 31), 5 jan. 1946-29 nov. 1947 (41, nr. 1-42, nr. 24)
G. Moll: 13 dec. 1947-26 nov. 1949 (42, nr. 25-44, nr. 24)
Th. Palma: 10 dec. 1949-3 nov. 1951 (44, nr. 25-46, nr. 22)
C.A. Bakker (eindredacteur): 10 dec. 1949-25 juni 1955 (44, nr. 25-50, nr. 13)
J.v. Eijbergen: 10 dec. 1949-25 juni 1955 (44, nr. 25-50, nr. 13)
J. van Eijbergen (eindredacteur): 9 juli 1955-4 apr. 1964 (50, nr. 12-59, nr. 19)
Dagelijks bestuur van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid (commissie van redactie): 9 juli 1955-7 sep. 1974 (51, nr. 1-70,nr. 4)
J.H. Hazes (eindredacteur): 18 apr. 1964-25 mrt. 1972 (59, nr. 20-67, nr. 18)
A. de Bloeme: 8 jan. 1966-12 jan. 1974 (61, nr. 12-69, nr. 13)
D.H. Grasman: 8 jan. 1966-25 sep. 1971 (61, nr. 12-67, nr. 5)
P.H. de Kleuver: 9 okt. 1971-7 sep. 1974 (67, nr. 6-70, nr. 4)
D. van Commenee (eindredacteur): 8 apr. 1972-24 aug. 1973 (67, nr. 19-69, nr. 3)
Th. Willems (eindredacteur): 8 sep. 1973-7 sep. 1974 (69, nr. 4-70, nr. 4)
A. Berkhof: 26 jan. 1974-7 sep. 1974 (69, nr. 14-70, nr. 4)
Dagelijks Bestuur Hout- en Bouwbond CNV: 21 sep. 1974-heden (70, nr. 5-95, nr. 9)
J. Medendorp (eindredacteur): 1 dec. 1986-28 jan. 1992 (82, nr. 9-87, nr. 12)
T. v. der Meulen: 5 dec. 1989-heden (85, nr. 9-95, nr. 9)
E. Groenewold: 5 dec. 1989-21 sep. 1999 (85, nr. 9-95, nr. 3)
G. de Lange: 5 dec. 1989-23 nov. 1993 (85, nr. 9-89, nr. 6)
J. Slok: 28 jan. 1992-heden (87, nr. 12-95, nr. 9)
D.v.d. Kamp: 15 feb. 1994-20 apr. 1999 (89, nr. 9- 94, nr. 10)
T. Gerritsen: 17 dec. 1998-heden (94, nr. 6-95, nr. 9)
A. van Wijngaarden: 11 mei 1999-heden (94, nr. 11-95, nr. 9)
B. van der Spek: 19 okt. 1999-heden (95, nr. 4-95, nr. 9)
T. Tax: 21 mrt. 2000 (95, nr. 9)
Medewerkers:
H.H.W.Ch. Beezemans: 6 jan. 1906-8 sep. 1906 (1, nr. 1-1, nr. 36)
E.A.C. Roest: 6 jan. 1906-27 feb. 1909 (1, nr. 1-4, nr. 9)
C. Holstvoogd: 6 jan. 1906-27 feb. 1909 (1, nr. 1-4, nr. 9)
W. Albeda: 17 nov. 1951-19 dec. 1959 (46, nr. 23-55, nr. 11)
Speciale nummers:
11 nov. 1933 (28, nr. 45): Bijvoegsel C. Smeenk: De Revolutionaire `Totaalstaat'
25 sep. 1993 (89, nr. 4): Themanummer: naar een houdbare VUT
Bibliografische gegevens:
vv: Bondsorgaan, orgaan van den Bond van Ned.Chr. Houtbewerkers
bij de overgang naar Edecea wordt vermeld dat dit 12 of 13 jaar daarvoor geweest moet zijn, hetgeen op 1912 of 1913 zou wijzen
Autopsie:
IISG: 6 jan. 1906-16 aug. 1941 (1, nr. 1-36, nr. 31), 5 jan. 1946-30 dec. 1950 (41, nr. 1-45, nr. 28), 13 jan. 1951-21 mrt. 2000 (46, nr. 1-95, nr. 9)
ontbrekende nummers: 17 feb. 1906 (1, nr. 7), 24 mrt. 1906 (1, nr. 12), 5 juli 1958 (54, nr. 1), 19 juli 1958 (54, nr. 2)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-