BNPP

Orgaan van de bonden van Chr. Geref. Knapen- en Jonge Meisjesverenigingen in Nederland

Ondertitel:
Orgaan van den Bond van Chr. Geref. Knapenverenigingen in Nederland
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
juli 1947-mei 1949 (22, nr. 12-24, nr. 10)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Bond van Chr. Geref. Knapenverenigingen in Nederland, Veenendaal
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j voor leden, 2,00 p/j voor niet-leden
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H. v.d. Berg: juli 1947-juli 1949 (22, nr. 12-24, nr. 10)
R.G. Nederlof-Velema: juli 1947-okt 1948 (22, nr. 12-24, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Chr. Geref. Knapenblad
va Groeiende Kracht, Orgaan van de bond van Chr. Geref. Knapenver. in Nederland
Autopsie:
KB: juli 1947-mei 1949 (22, nr. 12-24, nr. 10)
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-