BNPP

De Pionier

Ondertitel:
uitgave van het Alliance Zendingscentrum `Parousia'
jan. 1954 (zj, nr.1): maandelijkse uitgave van het Alliance Zendingscentrum `Parousia'
sep. 1955 (zj, nr.9): maandelijkse uitgave van de Stichting Alliance Zendingscentrum `Parousia'
mei 1961 (zj,nr.5): maandblad van de Stichting Alliance Zendingscentrum `Parousia'van de Nederlandse afdeling van de Christian and Missionary Alliance
jan. 1970 (zj, nr.1): -
apr. 1981 (41,nr. 4): Parousia Zending/Cama
okt. 1981 (41, nr. 8): Cama Parousia
apr/mei 1985 (45, nr. 2): Zendingsblad van de Christian And Missionary Alliance
feb. 1990 (50, nr. 1): Zendingsblad van de CAMA-zending
mei 1994 (54, nr. 4): informatieblad van de CAMA-zending
Categorie:
III/zending
Verschenen:
zd 1939- heden=dec. 2004/jan. 2005 (1, zn-64, nr. 10)
Eigenaar:
Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
okt. 1977 (zj, zn): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
apr. 1978 (38, nr.4): Alliance Zendingscentrum `Parousia`, Nederlandse afdeling van de Christian And Missionary Alliance (CAMA), Utrecht
feb. 1981 (41, nr. 2): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
mrt. 1981 (41, nr. 3): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Culemborg
nov. 1983 (43, nr. 9): Stichting Alliance-Zendings- Centrum `Parousia', Woerden
feb/mrt. 1985 (45, nr. 1): CAMA Parousia, Utrecht
feb. 1986 (46, nr. 1): CAMA-zending, Utrecht
feb. 1988 (48, nr. 1): CAMA-zending, Maarn
Uitgever:
M. Kooy
dec. 1949* (zj, zn): Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
okt. 1977 (zj, zn): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
apr. 1978 (38, nr.4): Alliance Zendingscentrum `Parousia', Nederlandse afdeling van de Christian And Missionary Alliance (CAMA), Utrecht
feb. 1981 (41, nr. 2): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Utrecht
mrt. 1981 (41, nr. 3): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Culemborg
nov. 1983 (43, nr. 9): Stichting Alliance-Zendings-Centrum `Parousia', Woerden
feb/mrt. 1985 (45, nr. 1): CAMA Parousia, Utrecht
feb. 1986 (46, nr. 1): CAMA-zending, Utrecht
feb. 1988 (48, nr. 1): CAMA-zending, Maarn
Drukker:
Wed. G. van Soest, Amsterdam
feb. 1961*-dec. 1972 (zj, nr. 2*-z.j., nr. 11): Van Soest Druk, Amsterdam
1966-1972 wordt zeer onregelmatig de naam van de drukker (Van Soest) vermeld
vanaf jan. 1973 geen vermelding meer
Plaats van Uitgave:
Naarden
jan. 1958: Wassenaar
okt. 1977(zj, zn): Utrecht
mrt. 1981 (41, nr. 3): Culemborg
nov. 1983 (43, nr. 9): Woerden
feb/mrt. 1985 (45, nr. 1): Utrecht
feb. 1988 (48, nr. 1): Maarn
Frequentie:
1953: 4 x p/j
1954: 1 x p/m
dec. 1981 (41, nr. 10): 10 x p/j
feb/mrt. 1985 (45, nr. 1): 6 x p/j
mrt. 1986 (46, nr. 2): 10 x p/j
Omvang:
I
1974*(zj, zn): II
1985 (45): I
1986 (46): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
jan. 1954 (zj, nr. 1): 2,50 p/j, buitenland 3,00 p/j
jan. 1958 (zj, nr. 1): 3,00 p/j, buitenland 3,50 p/j
jan 1965 (zj, nr. 1): 4,50 p/j, buitenland 5,00 p/j
jan 1969 (zj, nr. 1): 5,00 p/j, buitenland 5,00 p/j
jan 1975 (zj. nr.1): 10,00 p/j, BF 150 p/j
mei 1979 (39, nr. 5): 10,00 p/j, BF 150 p/j, andere landen 20,00 p/j
feb/mrt. 1985 (45, nr. 1*): geen vermelding
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
niet altijd in colofon vermeld, maar vaak aan de inhoud ontleend: G.L. van Boetzelaar: dec. 1949* (zj, zn*)
J. Knecht: zd 1939-apr. 1953 (zj, nr. 1-zj, nr. 2)
D.J. Tesselhoff: dec. 1949*-dec. 1972 (zj, zn*-zj, nr. 12)
W. Könnemann: mei 1955-mrt. 1963 (zj, nr. 5-zj, nr. 3)
L. Knecht: mei 1963-apr. 1969 (zj, nr. 4-zj, nr. 4)
W.M. Bouw: juni 1961-okt. 1965 (zj, nr.6-zj, nr.10)
P.Peters: jan. 1981-sep/okt. 1985 (41,nr. 1-45, nr. 5)
A. Stringer: jan. 1973-dec. 1980 (zj, zn-40, nr. 10)
M.Kooy: zd 1939-apr. 1953 (zj nr. 1-zj, nr. 2)
I.de Marez-Oyens: zd 1939* ( zj nr. 1*) ,
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1949: bijlage bij De Band des Vredes
jan. 1984 (44, nr. 3): Geroepen om te dienen
feb. 1987 (47, nr. 1): 1887-1987 100 jaar Cama
Bibliografische gegevens:
verschijnt vanaf 2000 (60, nr. 3) 5 x p/j o.d.t. Pion, zodat om de ene maand Pion en de andere maand De Pionier verschijnt
sporadisch verschijnt een nummering
jaargangen worden pas in een laat stadium genummerd, datering ontbreekt soms
vanaf apr. 1978 (38, nr. 4) begint een normale (jaargang)nummering
Autopsie:
HDC: dec. 1949 (zj,zn)
feb. 1961 (zj, nr. 2)
mrt. 1964 (zj, nr. 3)
apr. 1984-dec. 1990 (44, nr. 3-50, nr. 10)
feb. 1994-dec. 2004/jan. 2005 (54, nr. 1-64, nr. 10)
ontbreekt: sep. 1989-dec. 1989/jan. 1990 (49, nr. 7-49, nr. 10)
okt. 2004 (64, nr. 8). RUL: jan. 1953-dec 1983 (zj, nr. 1-43, nr. 12)
RUU: 1939 (1 nr. 1)
okt. 1950-dec. 1950
okt. 1951
1952 nr.1,2
1953 nr. 2,3,4
1954 nr.1- 12
1955, nr. 1-12
(ontbreekt nr. 7/8 1957)
ontbreekt 1961 nr. 5
1962 nr. 9/10 heeft aparte bijlage
vanaf juni-juli 1972 nr. 6/7 vermeldt de colofon 28e jr
tot maart 1984 44e jr nr. 2. KB: jan. 1974-dec. 2004 (zj, zn-64, nr. 10) vanaf apr. 1978 (jaargang)nummering: 38, nr. 4
Achtergrond:
Baptist
Literatuur:
-
Vindplaats:
-