BNPP

R.O.

Ondertitel:
maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum
apr. 1983: orgaan der Reünisten organisatie SSR
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
dec. 1972-dec. 1996
Eigenaar:
Reünisten Organisatie SSR
Uitgever:
Reünisten Organisatie SSR
Drukker:
W.D. Meinema B.V., Delft
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1x p/m
1978: 4 x p/j
1981: 2 x p/j
1990: 3 x p/j
Omvang:
IV
1978: II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
25,00 p/j
losse nummers 2,50
okt. 1973: 35,00 p/j, losse nummers 3,50
mrt. 1982: 35,00
losse nummers 7,50
apr. 1986: 50,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
C. van de Fliert: dec. 1972-okt. 1974
J. Stellingwerff: okt. 1974-dec. 1978
D.M. Schut: dec. 1978-mrt. 1982
A.F. Heyerman: mrt. 1982-apr. 1986
A.W. v.d. Kooij: apr. 1985-juni 1996
D.V. Warschauer-Sparnaay: apr. 1986-juni 1989
J. de Ruiter-Been: feb. 1990-juni 1991
Medewerkers:
jaarlijks worden verslagen geleverd door bestuursleden t.w.: P.A. Meyer (secretaris): dec. 1972
M.A. Spiering (penningmeester): dec. 1972
G. Puchinger (voorzitter): dec. 1972
G.A. de Bruyne: okt. 1974
P.A. Geljon (penningmeester): dec. 1975
H. Borstlap (secretaris): dec. 1977
E.P. Beimers (secretaris): mrt. 1980
J.N. Pronk (penningmeester): mrt. 1980
K. Aantjes (secretaris): apr. 1985
J. van Veen (voorzitter): okt. 1984
E.M. de Boer (secretaris): feb. 1990
Speciale nummers:
sep. 1986: lustrumnummer 100 jarig bestaan v.d. R.O. SSR
Bibliografische gegevens:
vv Maandblad, Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1969-1972
va De reunist, Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1997-2000
(jaargang)nummering is een verwarrend geheel en is hier derhalve weggelaten
niet altijd duidelijk of men bij de reünistenbladen te doen heeft met een apart blad of met een bijblad of rubriek van Libertas ex Veritate
aangezien Libertas ex Veritate, maandblad van de Societas Studiosorum Reformatorum in dec. 1966 ophield te bestaan moeten de `reünistenrubrieken' nadien aparte bladen zijn geweest
dezerzijds wordt er dan ook van uit gegaan dat het na 1966 handelt om aparte periodieken, zodat de volorde wordt: Libertas ex Veritate (II), maandblad/rubriek Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1964-1967
Rubriek, Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1967-1969
Maandblad, Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1969-1972
RO, maandblad Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1972-1996
De reunist, Reünisten Organisatie Societas Studiosorum Reformatorum, 1997- 2000
Autopsie:
RUU: dec. 1972-1991
HDC: 1977- 1991
TUKOS: dec. 1972-dec. 1996
Achtergrond:
SSR
Literatuur:
-
Vindplaats:
-