BNPP

De Schatkamer

Ondertitel:
maandschrift voor den Heiligen Dienst
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1906-okt. 1924* (1, nr. 1-17, nr. 9*) en 1932-1934 (1NS, nr. 1-2NS, nr. 11)
Eigenaar:
R.J. van der Meulen, Welsum bij Olst
1 jan. 1913: A.H. Kruyt, Amsterdam
30 sep. 1932 (nr. 1): R.J. van der Meulen, Someren
Uitgever:
R.J. van der Meulen, Welsum bij Olst
1 jan. 1913: A.H. Kruyt, Amsterdam
1 juni 1920 (14, nr. 1): D. van Aken, Terneuzen
1 okt. 1920 (14, nr. 5): NV De Schelde, Terneuzen
1 okt. 1921 (15, nr. 1): NV Drukkerij De Schelde, Terneuzen
1 okt. 1922 (16, nr. 1): Drukkerij De Schelde, Terneuzen
30 sep. 1932 (nr. 1): Kemink en Zoon NV, Utrecht
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Welsum bij Olst
1 jan. 1913: Amsterdam
1 juni 1920 (14, nr. 1): Terneuzen
30 sep. 1932 (nr. 1): Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
1932: II
Formaat:
B
Oplage:
15 nov. 1910: 2700 (1500 abonnees)
Prijzen:
1,20 p/j, buitenland 1,50 p/j, losse nummers 0,125
15 feb. 1909 (3, nr. 2): losse nummers 0,15
15 jan. 1917 (11, nr. 1): 1,50 p/j, buitenland 1,80 p/j, losse nummers 0,20
15 jan. 1919 (13, nr. 1): 2,00 p/j, buitenland 2,30 p/j, losse nummers 0,25
15 jan. 1920 (14, nr. 1): 3,25 p/j, buitenland 3,35 p/j, losse nummers 0,35
30 sep. 1932 (nr. 1): 1,20 p/j
Foto's:
ja
30 sep. 1932 (1NS, nr. 1): -
Tekeningen:
-
Redactie:
H.J. Olthuis: 15 sep. 1907*-dec. 1913 (1, nr. 9*-7, nr. 12)
N. van Schouwenburg: 15 sep. 1907*-dec. 1913 (1, nr. 9*-7, nr. 12)
A. van der Flier GJzn: 15 sep. 1907*-jan. 1915 (1, nr. 9*-9, nr. 1)
P.L.L. Post: 15 sep. 1907*-20 dec. 1907 (1, nr. 9*-1, nr. 12)
D. van Popta: 15 sep. 1907*-15 juni 1919 (1, nr. 9*-13, nr. 8)
L.C. Schuller tot Peursum: 15 sep. 1907*-20 dec. 1907 (1, nr. 9*-1, nr. 12) en jan. 1914-1 sep. 1920 (8, nr. 1-14, nr. 4)
R. Schuursma: 15 sep. 1907*-20 dec. 1907 (1, nr. 9*-1, nr. 12)
J.A. Rust: 15 sep. 1907*-15 sep. 1919 (1, nr. 9*-13, nr. 8)
J.A. Rust (eindredacteur): 15 okt. 1919-okt. 1924* (13, nr. 10-17, nr. 9*)
A.J.P. Boeke: 15 sep. 1907*-20 dec. 1907 (1, nr. 9*-1, nr. 12)
L.W. Bakhuizen v.d. Brink: 15 sep. 1907*-15 jan. 1908 (1, nr. 9*-2, nr. 1)
R.J. v.d. Meulen: 15 sep. 1907*-20 dec. 1907 (1, nr. 9*-1, nr. 12)
R.J. v.d. Meulen (eindredacteur): 15 jan. 1908-15 dec. 1914 (2, nr. 1-8, nr. 11)
R.J. van der Meulen: 30 sep. 1932-1 aug. 1934 (1NS, nr. 1- 2NS, nr. 11)
N.A. de Gaay Fortman: 15 jan. 1908-okt. 1924* (2, nr. 1-17, nr. 9*)
T. Scharten: 15 jan. 1908-15 okt. 1909 (2, nr. 1-3, nr. 10)
J.C. Rullmann: 15 jan. 1911-15 juli 1911 (5, nr. 1-5, nr. 7)
J.H. Gunning: 15 jan. 1911-mei 1913 (5, nr. 1-7, nr. 5)
H.P. Schim van der Loeff: 15 feb. 1911-15 feb. 1911 (5, nr. 2-5, nr. 2)
L.J. van Wijk: 15 feb. 1911-okt. 1924* (5, nr. 2-17, nr. 9*)
M. Beversluis: 15 mei 1911-15 okt. 1911 (5, nr. 5-5, nr. 10)
G. Boekenoogen: 15 jan. 1911-nov. 1912 (5, nr. 1-6, nr. 11)
A. van Veldhuizen: jan. 1914-okt. 1924* (8, nr. 1-17, nr. 9)
J.W. Pont: jan. 1914-juli 1914 (8, nr. 1-8, nr. 7)
J.W. Pont (eindredacteur): sep. 1914-1 okt. 1920 (8, nr. 8-14, nr. 5)
B. Dijkstra: jan. 1914-1 jan. 1922 (8, nr. 1-15, nr. 4)
J.C.H. Scholten: feb. 1914-okt. 1924* (8, nr. 2-17, nr. 9*)
J.W. Pont (eindredacteur): aug. 1914-15 sep. 1919 (8, nr. 8-13, nr. 9)
B. Nieuwburg: feb. 1915-okt. 1924 (9, nr. 2-17, nr. 9)
G. Keizer: mei 1915-okt. 1924* (9, nr. 5-17, nr. 9*): B.B. Keet: juni 1915-okt. 1924* (9, nr. 9-17, nr. 9*)
Joh. Beks: feb. 1916-15 nov. 1917 (10, nr. 2-11, nr. 11)
M. van Woensel Kooy: 15 jan. 1917-okt. 1924* (11, nr. 1-17, nr. 9*)
P.W.J. v.d. Berg: 15 mei 1918-okt. 1924* (12, nr. 5-17, nr. 9*)
A.A. Cremers: 15 okt. 1919-15 nov. 1919* (13, nr. 10-13, nr. 11*)
H. Meulenbelt: 1 juni 1920-okt. 1924* (14, nr. 1-17, nr. 9*)
F.M.Th. Böhl: 1 aug. 1920- okt. 1924* (14, nr. 2/3-17, nr. 9*)
D. Eilerts de Haan: 1 aug. 1920-okt. 1924* (14, nr. 2/3-17, nr. 9*)
P.G. van Slogteren: 1 sep. 1920-okt. 1924* (14, nr. 4-17, nr. 9*)
F. Pont: 1 apr. 1921-okt. 1924* (14, nr. 10-17, nr. 9*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
3 dec. 1907 (1, 11a): Extra-nummer
1 dec. 1910: Extra-nummer
1 mrt. 1912: Extra-nummer
1 juli 1933: Extra nummer
Bibliografische gegevens:
dec. 1932 verschijnt er als bijlage van De Schatkamer een gratis proefnummer van de Plaatjeskrant, een uitgave van het Ned. Christelijk Persbureau, directeur dr. H.W. van der Vaart Smit, Dordrecht, die maandelijks bij W. Stempher en Zn. te Deventer verschijnt
bij De Schatkamer van aug. 1933, sep. 1933, nov. 1933 en dec. 1933 een ex. van De Plaatjeskrant aangetroffen
Picarta vermeldt ook een vanaf 1932 verschijnend periodiek De Plaatjeskrant, waarvan in de KB twee nummers zouden zijn van nov. 1932 resp. nov/dec. 1932, echter uitgegeven namens de Nederlandsche Protestantenbond, Commissie tot organisatie van het godsdienstonderwijs, Zwijndrecht
het zou een bijlage zijn bij Ons Godsdienstonderwijs
de relatie van de periodieken is onduidelijk
uit de toelichting bij de editie van 30 september 1932 wordt door de redacteur, R.J. van der Meulen, die dit periodiek ook tot en met 1913 verzorgde, een nieuwe start van het tijdschrift gemeld
aannemelijk is dat het van 1924 tot en met 1931 niet heeft bestaan. De jaargangen 1932/1933 en 1933/1934 worden hier aangeduid met 1NS en 2NS
het laatste nummer van de 2e jaargang (2, nr. 11) is aangeduid als `Laatste nummer' en dat blijkt ook uit de rubriek `Mededelingen'.
Autopsie:
HDC: 15 sep. 1907 (1, nr. 9), 3 dec. 1907 (1, 11a), 20 dec. 1907-15 jan. 1908 (1, nr. 12-2a, 1), 15 jan. 1909-juli 1916 (3, nr. 1-10, nr. 7), okt. 1916 (10, nr. 10), dec. 1916- 15 feb. 1918 (10, nr. 12-12, nr. 2), 15 mei 1918-15 nov. 1919 (12, nr. 5-13, nr. 11), 30 sep. 1932 (nr. 1), 15 nov. 1932-sep. 1933 (nr. 3-nr. 12), 1 nov. 1933-1 jan. 1934 (nr. 2-nr. 4), 1 apr. 1934 (nr. 7)
RUU: 1906-apr. 1924 (1-17, nr. ? )
okt. 1924 (17, nr. 9)
RUL: 30 sep.1932-1 aug. 1933 (1, nr.1-2, nr.11)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-