BNPP

Sjaloom

Ondertitel:
het maandblad is een uitgave van de Sjaloomgroep
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
jan. 1964-aug. 1973(1, nr. 1-10, nr. 8) en introductienummer 1963
Eigenaar:
Sjaloomgroep
Uitgever:
Sjaloomgroep, 's-Gravenhage
okt. 1965 (2, nr. 9): Sjaloomgroep, Odijk
Drukker:
Neerbosch' drukkerij, Nijmegen
mrt. 1965 (2, nr. 3): N.V. Drukkerij v/h La Rivière & Voorhoeve, 's-Gravenhage
juni/juli 1968 (5, nr. 6): N.V. Drukkerij L.R.V., 's- Gravenhage
feb. 1970 (7, nr. 2): N.V. Drukkerij L.R.V.-Blommendaal, 's-Gravenhage
jan. 1971 (8, nr. 1): N.V. SSN, Nijmegen
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
okt. 1965 (2, nr. 9): Odijk
Frequentie:
1 x p/m (in de zomermaanden vaak 2 nummers samengevoegd)
Omvang:
III
jan. 1966 (3, nr. 1): II
Formaat:
B
jan. 1966 (3, nr. 1)
C
jan. 1971 (8, nr. 1): D
Oplage:
-
Prijzen:
7,50 p/j, losse nummers 0,75
jan. 1965 (2, nr. 1): 10,00 p/j, losse nummers 1,00
mrt. 1967 (4, nr. 3): 15,00 p/j, losse nummers 1,50
jan. 1972 (9, nr. 1): 17,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Biersteker: sep. 1970-juni/juli 1972 (7, nr. 9-9, nr. 6/7)
D. Coppes: sep. 1970-juni/juli 1972 (7, nr. 9-9, nr. 6/7)
P. Hessel: sep. 1970-okt. 1972 (7, nr. 9-9, nr. 10)
S. Jelsma: sep. 1970-okt. 1972 (7, nr. 9-9, nr. 10)
H. Niemantsverdriet: sep. 1970-juni/ juli 1972 (7, nr. 9-9, nr. 6/7)
P. Reckman: sep. 1970-okt. 1972 (7, nr. 9-9, nr. 10)
F. Salverda: sep. 1970-juni/juli 1972 (7, nr. 9-9, nr. 6/7)
P. Schumacher: sep. 1970-juni/juli 1972 (7, nr. 9-9, nr. 6/7)
L. Smit: sep. 1970- okt. 1972* (7, nr. 9-9, nr. 10*)
W. Reckman: okt. 1970-okt. 1972* (7, nr. 10-9, nr. 10*)
G. Huizer: aug. 1972-okt. 1972* (9, nr. 8-9, nr. 10*)
T. Koning: aug. 1972-okt. 1972* (9, nr. 8-9, nr. 10*)
D. de Lange: aug. 1972- okt. 1972* (9, nr. 8-9, nr. 10*)
B. v. d. Lek: aug. 1972-okt. 1972* (9, nr. 8-9, nr. 10*)
T. Meyer: aug. 1972-okt. 1972* (9, nr. 8-9, nr. 10*)
W. Zeijlstra: aug. 1972-okt. 1972 (9, nr. 8-9, nr. 10*) van sep. 1970-okt. 1972 (7, nr. 9-9, nr. 10) worden namen van redactieleden vermeld
Medewerkers:
H. van Andel: jan. 1964-juli/ aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
H. Biersteker: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8)
P. Bouman: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
T. van der Does: jan. 1964-juli/ aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
A. Dronkers: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
A. Fluri: jan. 1964-juni 1965 (1, nr. 1-2, nr. 6)
R. van Hengel-Baauw: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
L.A. Hoedemaker: jan. 1964-apr. 1967 (1, nr. 1-4, nr. 4)
A. Ingen-Housz: jan. 1964-sep. 1968 (1, nr. 1-5, nr. 8)
S. Jelsma: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/*)
A. Klamer: jan. 1964-mei 1969 (1, nr. 1-6, nr. 5)
J. Kuyper-Jurgens: jan. 1964-mei 1965 (1, nr. 1-2, nr. 5)
J. Mittelmeyer: jan. 1964-apr. 1965 (1, nr. 1-2, nr. 4)
A. Mulder: jan. 1964-juli/aug. 1964 (1, nr. 1-1, nr. 7/8)
J. Polman: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
E. Pruim: jan. 1964-mei 1969 (1, nr. 1-6, nr. 5)
P. Reckman: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8)
G.H.W. Rexwinkel: jan. 1964-juni 1965 (1, nr. 1-2, nr. 6)
B. de Roeck: jan. 1964- aug. 1969 (1, nr. 1-6, nr. 7)
A. Schipper: jan. 1964-mrt. 1966 (1, nr. 1-3, nr. 3)
N.A. Schuman: jan. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-7, nr. 7/8*)
J.H.M. de Valk: jan. 1964-apr. 1965 (1, nr. 1-2, nr. 4)
B. Veldwachter: jan. 1964-mrt. 1966 (1, nr. 1-3, nr. 3)
W.W. Verhoef: jan. 1964-mrt. 1966 (1, nr. 1-3, nr. 3)
A. Demyttemare: sep. 1964-jan. 1966 (1, nr. 9-3, nr. 1)
B. Spaenhoven: sep. 1964-juli/aug. 1970 (1, nr. 9-7, nr. 7/8*)
T. Delemarre: feb. 1965-aug. 1969 (2, nr. 2-6, nr. 7)
G. Geertzen: feb. 1965-juli/aug. 1970 (2, nr. 2-7, nr. 7/8*)
W. de Graaff: feb. 1965-juli/aug. 1970 (2, nr. 2-7, nr. 7/8*)
J. Wolthaus: feb. 1965- mrt. 1966 (2, nr. 2-3, nr. 3)
H.D. Verhorst: okt. 1965-juli/aug. 1970 (2, nr. 9-7, nr. 7/8*)
M. de Keersmaecker: nov. 1965-juli/aug. 1970 (2, nr. 10-7, nr. 7/8*)
D. Coppens: jan. 1966- juli/aug. 1970 (3, nr. 1-7, nr. 7/8)
K. Heremans: jan. 1966-aug. 1969 (3, nr. 1-6, nr. 7)
P. Hessel: jan. 1966-juli/aug. 1970 (3, nr. 1-7, nr. 7/8)
hoewel niet van medewerkers wordt gesproken komen genoemde personen wel voor in de colofon
erwordt geen onderscheid gemaakt tussen redactieleden en medewerkers
na juli/aug. 1970 (7, nr. 7/8) komen de genoemde medewerkers niet meer voor in het colofon
Speciale nummers:
okt. 1967 (4, nr. 9): Vijf voor vrede, gezamenlijk blad militia christi nr. 16/17
apr. 1968 (5, nr. 4): Uppsala, een gezamenlijke bijdrage Kerk en Vrede, Doopsgezinde Broederschap, Sjaloom
apr. 1971 (8, nr. 4): Kosmopolitieke kiesgids 1971, onder auspiciën van `Kerk en ontwikkelingssamenwerking' uitgegeven door Sjaloom
aug. 1972 (9, nr. 8): Konfliktkrant, Vredesweek 1972
aug. 1973 (10, nr. 8) beschrijft de organisatie, werkgroepen, e.d. en bevat een catalogus literatuur, stencils, aanverwante organisaties etc.
Bibliografische gegevens:
svv Plein en Pleinpost
sgm Hongerkrant en va Wereldkrant
er is ook een 0-nummer (introductienummer)
sep./okt.1973 (10, nr. 9-10) is tevens `Wereldkrant' (1, nr. 1-2)
de nummering van okt. 1965 (2, nr. 8) moet zijn 2, nr. 9,de nummering van nov. 1965 (2, nr. 9) moet zijn 2, nr. 10
voor zover van toepassing is dit in deze autopsie aangepast
voor wat de categorie betreft is er de volgende ontwikkeling: 1e fase: oecumenisch - gericht op maatschappelijke problemen (evangelisch handelen), 2e fase: kosmopolitisch - gericht op de derde wereld, oorlog-vrede problematiek en andere mondiale zaken, 3e fase: maatschappij kritisch - tegencultuur en sociale actie
ontmaskering van machten (in het westen) die onrecht en geweld voortbrengen, 4e fase: socialistisch / anti-imperialistisch-analyse van oorzaken van mondiale en sociale problematiek
begeeft zich op het terrein van de concrete politiek (parlementair of buitenparlementair)
Autopsie:
TUKOS: Introductienummer (1963)
jan. 1964-aug. 1973 (1, nr. 1-10, nr. 8)
ontbreekt: dec. 1970 (7, nr. 12), mogelijk niet verschenen i.v.m. verhuizing van de sjaloomgroep
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-