BNPP

De Stem des Woords

Ondertitel:
28 apr. 1950 (1, nr. 6): Officieel orgaan van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente te Veenendaal
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
17 feb. 1950-16 jan. 1957 (1, nr. 1-7, nr. 23)
Eigenaar:
Gereformeerde Gemeente te Veenendaal
Uitgever:
Fa. Jac. Van Hardeveld, Veenendaal
Drukker:
Fa. Jac. Van Hardeveld, Veenendaal
Plaats van Uitgave:
Veenendaal
Frequentie:
2 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j
2 feb. 1951: 3,00 p/j, buitenland 4,00 p/j
Foto's:
Eenmalig bij 40-jarig ambtsjubileum van ds. R. Kok ( zie speciale nummers)
Tekeningen:
-
Redactie:
R. Kok: 17 feb. 1950-16 jan. 1957 (1, nr. 1-7, nr. 23)
M.G. Snel: 17 feb. 1950- 18 jan. 1952 (1, nr. 1-2, nr. 26)
B. Versteeg: 1 feb. 1952-16 jan. 1957 (3, nr. 1-7, nr. 23)
A. Valkenburg: 17 feb. 1950-22 juni. 1951 (1, nr. 1-2, nr. 11)
Chr. ter Haar: 6 juli 1951-1 feb. 1952 (2, nr. 12-3, nr. 1)
J. Valkenburg: 22 feb. 1952-16 jan. 1957 (3, nr. 2-7, nr. 23)
Medewerkers:
Sebna (p/a B. Versteeg)
22 feb. 1952-16 jan. 1957 (3, nr. 2-7, nr. 23)
(Sebna verzorgt een jeugdrubriek en is mogelijk dezelfde persoon als B. Versteeg)
Speciale nummers:
2 sep. 1955 (6, nr. 15): 40-jarig ambtsjubileum van ds. R. Kok
16 sep. 1955 ( 6, nr. 16): Herdenkingspredikatie bij 40-jarig ambtsjubileum gehouden op 5 sep. 1955
19 okt. 1956 (7, nr. 18): Mededeling van ds. R. Kok over de aansluiting bij de Christelijk Gereformeerde Kerk op de classisvergadering van de CGK te Amersfoort op 9 okt. 1956
Bibliografische gegevens:
16 jan. 1957 (7, nr. 23): Uitgave gestaakt in verband met overgang naar de Christelijk Gereformeerde Kerk (`...het blad kan, nu wij Chr. Gereformeerd zijn geworden, niet langer uitgegeven worden')
Autopsie:
TUKBW: 17 feb. 1950-16 jan 1957 (1, nr. 1-7, nr. 23)
ontbreekt: 15 okt. 1954 (5, nr. 18)
6 mei 1955 (6, nr. 7). DCGK: 6 aug. 1954-5 nov. 1954 (5, nr. 13- 5, nr. 19)
3 dec. 1954 (5, nr. 21)
31 dec. 1954-19 aug. 1955 (5, nr. 23-6, nr. 14)
7 okt. 1955-3 feb. 1956 (6, nr. 17-7, nr. 1)
2 mrt. 1956-30 mrt. 1956 (7, nr. 3-7, nr. 5)
5 mei 1956-19 okt. 1956 (7, nr. 7-7, nr. 18)
Achtergrond:
GRGM
Literatuur:
-
Vindplaats:
-