BNPP

Stuiverseditie 1866 (7): Stuivers-editie

Ondertitel:
Lektuur voor de jeugd, geschiedenis, uitvindingen, rekenkundige voorstellingen, vertellingen, raadsels, enz.
1866: Lectuur voor de jeugd
vertellingen, gedichtjes, vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschrijvingen, volkenkunde, rekenkundige voorstellen, raadsels, enz.
Categorie:
II/jeugdblad
Verschenen:
1860-1868 (1-9)
Eigenaar:
-
Uitgever:
H.A.M. Roelants, Schiedam
Drukker:
H.A.M. Roelants, Schiedam
Plaats van Uitgave:
Schiedam
Frequentie:
1 x p/w
1864 (5): 12 x p/j
volgens Rietveld 1 x p/w
de geraadpleegde exemplaren waren gebonden in drie delen per jaar
gezien de indeling lijkt een wekelijkse editie onwaarschijnlijk, maar zou 12 x p/j mogelijk zijn
bovendien bevat een jaargang 12 gekleurde platen, verdeeld over het jaar
Omvang:
V
1864 (5): IV
1866: VI
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
2,60 p/j
1864 (5): 3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
sporadisch vanaf 1861 (2)
wel gekleurde platen
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
RUU: 1860-1865 (3 delen per jaar)
RUL: 1866 (3 delen)
KB: 1868
Achtergrond:
-
Literatuur:
Rietveld, pg. 73
Vindplaats:
-