BNPP

Uit den tabakshoek

Ondertitel:
Mededeelingenblad van den Christelijken Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland
juni 1949* (nr. 25*): Mededelingenblad van de Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
dec. 1945-apr. 1969 (nr. 1-nr. 120)
Eigenaar:
Christelijke Bond van Sigarenma kers en Tabaksbewerkers in Nederland
Uitgever:
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland, Kampen
Drukker:
NV Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Kampen
jan. 1969 (nr. 119): Utrecht
Frequentie:
onregelmatig
juli 1946 (nr. 3): 1 x p/m
apr. 1951 (nr. 41): onregelmatig
juli 1967 (nr. 113): 4 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
J.W. Kruithof: dec. 1945-juli 1951 (nr. 1-nr. 42)
E.K. van Greven: nov. 1951- aug. 1955 (nr. 43-nr. 62)
J. Anbeek: sep. 1955-apr. 1969 (nr. 63-nr. 120)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
aug. 1959 (nr. 80): Bond 60 jaar
afscheid voorzitter
Bibliografische gegevens:
vv De Christelijke Tabaksbewerker
va Samenwerking
Autopsie:
HDC: juni 1949 (nr. 25)
aug. 1959 (nr. 80) IISG: dec. 1945-apr. 1969 (nr. 1-nr. 120)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-