BNPP

Uitzicht

Ondertitel:
12 nov. 1965 (2, nr. 2): Veertiendaags gezinsblad
juni 1970* (6, nr. 6*): Reformatorisch-christelijk toekomstblad
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
nov. 1964- heden=okt. 2004 (1, nr. 1-40, nr. 4)
Eigenaar:
Stichting `Uitzicht', 's-Gravenhage
jan. 1968* (4, nr. 1*): Evangelisatieboekhandel/uitgeverij `Horizon', Hoogeveen
Uitgever:
Stichting `Uitzicht', 's-Gravenhage
jan. 1968* (4, nr. 1*): Evangelisatieboekhandel/uitgeverij `Horizon', Hoogeveen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
jan. 1968* (4, nr. 1*): Hoogeveen
Frequentie:
jan. 1968* (4, nr. 1*): 13 x p/j
jan. 1970 (6, nr. 1): 1x p/m
feb. 1993 (29, nr. 2/3): 8x p/j
jan. 1997 (33, nr. 1): 6 x p/j
jan. 1999 (35, nr. 1): 5 x p/j
jan. 2004 (40, nr. 1): 4 x p/j
Omvang:
jan. 1968* (4, nr. 1*): IV
juni 1970* (6, nr. 6*): III
Formaat:
A
mrt. 1980: B
Oplage:
-
Prijzen:
12 nov. 1965 (2, nr. 2): 7,50 p/j
juni 1970* (6, nr. 6*): gratis
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1966 Tussennummer 5/6 `Belijdenis doen' door ds. G. Taverne
feb. 1968 (5, nr. 2): extra nummer over Ierland
juni 1986 (22, nr. 6): Jubileumnummer: ds. Taverne 40 jaar in `t ambt
Bibliografische gegevens:
jan. 1968- dec. 1969 (4, nr. 1-5, nr. 12) opgenomen Band des Vredes, oecumenisch orgaan in de presbyteriaal Hervormde Werkgemeenschap in de `Grote Gemeente'der Reformatie-trouwe classis Oost/West Nederland van de ene `Katholieke'Christelijke Kerk, bevattende diensten van ds. G. Taverne.
1992 wo Obadja
Autopsie:
HDC: 12 nov. 1965 (2, nr. 2), 1966 (tussennummer 5/6), juni 1970-nov. 1999 (6, nr. 6-35, nr. 5)
ontbreekt: 7, nr. 4
8, nr. 4
9, nr. 8
10, nr. 3
11, nr. 4, 5
12, nr. 5
14, nr. 1, 4, 9
15, nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9
16, nr. 2, 4, 7, 8, 9, 10
17, nr. 1, 6, 7, 8
18, nr. 4
21, nr. 6
28, nr. 3, 4, 8, 9, 12
29, nr. 1
29, nr. 5-30, nr. 7
30, nr. 9, 10, 11, 12
31, nr. 1, 3, 4, 6, 7
KB: jan. 1968-okt. 2004 (4, nr. 1-40, nr. 4)
ontbreekt: 1980(16, nr. 5-9, 11, 12)
1981 en 1982(17, nr. 4, 5, 9, 12
18, nr. 1-8)
1986 (22, nr. 4, 5, 10)
1987 (23, nr. 2)
1990 (26, nr. 2, 5)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Taverne
Literatuur:
-
Vindplaats:
-