BNPP

Unitas Unitas (I)

Ondertitel:
Orgaan van den Bond van Christelijke Katoenbewerkers
later: orgaan van de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond Unitas
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
25 mei 1899-13 juni 1912 (1, nr.1-14, nr.24)
Eigenaar:
Bond van Christelijke katoenbewerkers
later: Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond `Unitas'
Uitgever:
Bruggeman & Verhaag, Oldenzaal
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Oldenzaal
Frequentie:
1 x p/m
2 mrt 1905: 1 x p/2w
23 mei 1907: 1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
D
Oplage:
1e jrg. 1899: 8000 expl.: vanaf nr.6 (1899): 3000 expl.
2e jrg. 1900: 3500 expl.
3e jrg. 1901: 4000 expl.
hierna niet meer vermeld.
Prijzen:
Ä0,50 p/j
losse nummer Ä0,02. 2 ct.
jan. 1905 (7, nr.1): Ä. 085 p/j
jan. 1907 (9, nr.1): Ä1,60 p/j.
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
1, nr.1 ( mei 1899): K. Nieboer
Th. H. Huizing
2, nr.1 (jan. 1900): H. Verveld
Th. H. Huizing
12, nr.1 (jan. 1910): H. Verveld
in de andere nummers worden geen namen van redactieleden vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
okt. 1900 (2, nr.9): extra propagandanummer
Bibliografische gegevens:
va Het textielarbeidersblad, gewijd an de sociale en economische belangen der christelijke textielarbeiders
te onderscheiden, als Unitas I, van het gelijknamige van 1945 tot 1972 door dezelfde eigenaar - Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond `Unitas' - uitgegeven periodiek, dat in deze bibliografie als Unitas II wordt aangeduid
Autopsie:
KUN: 25 mei 1899-18 jan. 1912 (1, nr. 1-14, nr. 3)
op microfiche
ontbreekt: 1900: 2, nr. 1-4, 6-8
1901: 3, nr. 2-6, 10
1902: 4, 7, 8, 9
1903: 5, nr. 1, 2, 9
1906: 8, nr. 20
1908 en 1909: 10, nr. 1-11, nr. 40
6 jan. 1910-13 juni 1912 (12, nr. 1-14, nr. 24) behouden op krantenpapier aanwezige nummers van 6 jan. 1910 (12, nr. 1) en 18 jan. 1912 (14, nr. 3)
het nummer van 3 sep. 1908 (10, nr. 36) in PM is niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-