BNPP

Verpleging

Ondertitel:
blad voor de groep Verpleging en Verzorging van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
zd, 1953 (z.j, zn): blad voor de Groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
zd 1948-dec. 1967 (1, zn-19, nr. 12)
Eigenaar:
Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, 's-Gravenhage
Uitgever:
Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, 's-Gravenhage
Drukker:
NV Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
s-Gravenhage
Frequentie:
2 x p/m
zd, 1952 (4, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
IV
1950 (2): III
1952 (4): II
jan. 1960 (12, nr. 1): III
jan. 1964 (16, nr. 1): V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
P. Kapinga (eindredacteur): zd, 1948/1949-zd, 1959 (1, zn-11, zn)
F. Bouman (eindredacteur): zd, 1950-dec. 1967 (2, zn-19, nr. 12)
Medewerkers:
G.W. Beening: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
J.A.W. Berghausen-Pont: zd, 1949-zd, 1950 (1, zn-2, zn)
J.G.W.F. Bik: zd, 1949-zd, 1954 (1, zn-6, zn)
C.W. du Boeuff: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj)
D. Bos: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
C. de Bruijn: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-17, zn)
S. Cseh. Firtos: zd, 1949-jan. 1955 (1, zn-7, nr. 1)
A.C. Drogendijk: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
J. Hekman: zd, 1949-zd, 1958 (1, z.nr.-10, zn)
W. Hogervorst: zd, 1949-zd, 1956 (1, znzj, zn)
A.Hutter: z. d. 1949-zd, 1963 (1, zn-zj, zn)
G.J. Idema: zd, 1949-zd, 1952 (1, zn-4, zn)
A.L. Janse de Jonge: zd, 1949-zd, 1958 (1, zn-10, zn)
D.J. Jonkhof: zd, 1949-zd, 1963 (1, znzj, zn)
J. ten Kate: zd, 1949-jan. 1953 (1, zn-5, nr. 1)
J. v.d. Lee: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
L. van Loon: zd, 1949- zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
C.Ph. Schokking: zd, 1949-zd,1956 (1, zn-zj, zn)
J. v.d. Spek: zd, 1949-zd, 1950 (1, zn-2, zn)
J.F. Steenmeijer: zd, 1949-zd, 1949 (1, zn-1, zn)
H. de Vries: zd, 1949-zd, 1954 (1, zn-6, zn)
B.G. Ziedses des Plantes: zd, 1949-zd, 1956 (1, zn-zj, zn)
J.H. Hagenbeek: zd, 1949-zd, 1954 (1, zn-6, zn)
L.H. Bokma: zd, 1949-zd, 1965 (1, zn-17, zn)
K. van Eekeren: zd, 1949-zd, 1954 (1, zn- 6, zn)
F. Bouman: zd, 1949-zd, 1950 (1, zn-2, zn)
B.Chr. Hamer: zd, 1949-jan. 1964 (1, zn- 16, nr. 1)
A.A. Snijder: zd, 1950-zd, 1955 (2, zn-7, zn)
M. Zeegers: zd, 1950-zd, 1965 (2, zn-17, zn)
A.Humalda: zd, 1950-zd, 1965 (2, zn-17, zn)
J.B. Ridderbos: zd, 1950-zd, 1962 (2, zn-zj, zn)
F.J. Tolsma: zd, 1953-zd, 1956 (5, zn-zj, zn)
M.J. Bast: zd, 1954-zd, 1965 (6, zn-17, zn)
K. Oosterhuis: zd, 1954-zd, 1965 (6, zn-17, zn)
K. Wiggers: zd, 1954-zd, 1956 (6, zn-zj, zn)
J.J. Miedema: zd, 1954-zd, 1956 (6, zn-zj, zn)
N. Masurel: zd, 1955-zd, 1965 (7, zn-17, zn)
D. Wolvius: zd, 1955-zd, 1965 (7, zn-17, zn)
R.J. Wolvius: zd, 1955-zd, 1965 (7, zn-17, zn)
H.W. Elshove: zd, 1956- zd, 1965 (zj, zn-17, zn)
J.P. v.d. Kam: zd, 1956-zd, 1963 (zj, zn-zj, zn)
Chr. Steketee: zd, 1956-zd, 1965 (zj, zn-17, zn)
H.M. v.d. Vegt: zd, 1956-zd, 1965 (zj, zn-17, zn)
L.J. Frijda: zd, 1958-zd, 1965 (10, zn-17, zn)
J.J.J. Goslinga: zd, 1959-zd, 1961 (11, zn-13, zn)
J. de Lange: zd, 1965-zd, 1965 (17, zn-17, zn)
Speciale nummers:
jan. 1960 (12, nr. 1): rapport Ziekenverzorgster
zm, 1960 (zj, zn.): rapport Basisdiploma Verpleegster, z m 1960 (zj, zn): rapport Basisdiploma Verpleger
Bibliografische gegevens:
gebrekkige jaargangnummering
vv Orgaan van den Nationalen Bond van verplegenden
va Volksgezondheid
Autopsie:
VUA 1948-1965
IISG: 1 jan. 1966- dec. 1967 (18, nr. 1-19, nr. 12)
Achtergrond:
NCBO
Literatuur:
-
Vindplaats:
-