BNPP

Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen

Ondertitel:
van onderscheidenene in leven zijnde Gereformeerde predikanten. Uitgegeven te voordeele van de verarmde Geloofsgenoten
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1838-1852 (1, nr. 1-14, nr. 12)
Eigenaar:
J.H. den Ouden, Amsterdam (is ook te bekomen bij G. van Peursem)
1846 (8): G. van Peursem, Amsterdam
Uitgever:
J.H. den Ouden, Amsterdam (is ook te bekomen bij G. van Peursem)
1846 (8): G. van Peursem, Amsterdam
Drukker:
J.H. den Ouden, Amsterdam
1846 (8, nr. 1): G. van Peursem, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,20 p/j bij inteekening, 1,80 p/j buiten inteekening, losse nummers 0,10 resp. 0,15
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
S.J. de Hoest: (1, nr. 7- 11, nr. 11*)
J.J. Knap: (1, nr. 8-11, nr. 5*)
S. Hogerzeil, Mz.: (1, nr. 4-11, nr. 6*)
D.A. Detmar: (1, nr. 5-6, nr. 6*)
W.A. van Meurs: (1, nr. 11-11, nr. 7*)
B. Moorrees: (1, nr. 6-10, nr. 4*)
S.H. Sypkens: (6, nr. 7-7, nr. 3)
A.G. van Dijkhuizen: (6, nr. 2-11, nr. 9*)
J. van Velsen: (7, nr. 7-11, nr.10*)
J.C. Eykman: (7, nr. 8- 11, nr. 12*)
C.C. Callenbach: (8, nr. 9-11, nr. 8*)
Th. Sanders: (12, nr. 4*)
een vast aantal namen van predikanten van bepaald orthodoxe signatuur keert regelmatig terug
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Maandelijksche leerredenen ter verbreiding der waarheid die naar de Godzaligheid is/ door onderscheidene predikanten bij de Hervormde gemeente met doorlopende jaargangtelling
de afzonderlijke leerredenen zijn niet gedateerd en genummerd
van de in TUKOS en TUKBW beschreven jaargangen is een nummering aangebracht in volgorde van voorkomen in de jaargangen
op het titelblad staat ook de volgende zinsnede: `Uitgegeven te voordeele van de verarmde Geloofsgenoten'
Autopsie:
TUKBW: 1839 (2, nr. 1-2, nr. 12)
1841 (3, nr. 1-3, nr. 12)
1845 (7, nr. 1-7, nr. 12)
en de losse nummers 1838 (1, nr. 4-1, nr. 12)
1844 (6, nr. 1, 3)
1846 (8, nr. 1-3, 5, 10-12)
1848 (10, nr. 7, 9)
1849 (11, nr. 10)
1850 (12, nr. 4)
TUKOS: 1842 (4, nr. 1-4, nr. 12)
1846 (8, nr. 1-8, nr. 12)
1849 (11, nr. 1-11, nr. 12) en de losse nummers 1844 (6, nr. 2, 4-12)
1845 (7, nr. 1, 2, 4-10, 12)
1848 (10, nr. 4, 9)
UvA: 1843 (6)
1845-1852 (7- 14)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Datheen
Literatuur:
-
Vindplaats:
-