BNPP

Volkshuisvesting

Ondertitel:
maandblad van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Nationale Centrale van Katholieke Woningbouwverenigingen
Vaktijdschrift op het terrein van de volkshuisvestingsvraagstukken, uitgegeven door het N.C.I.V. afdeling informatievoorziening. Het N.C.I.V. is een landelijke vereniging van woningcorporaties
28 juni 1966 (18, nr. 6): Vaktijdschrift op het terrein van de volkshuisvestingsvraagstukken, uitgegeven door het N.C.I.V. afdeling informatievoorziening. Het N.C.I.V. is een landelijke vereniging van sociale verhuurders
ook: Tijdschrift van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting, N.C.I.V.
jan. 1969 (1*, nr. 1): Tijdschrift van het Christelijk Sociaal Centrum voor Volkshuisvesting. Hierin werken samen: De Nederlandse Vereniging voor woningcorporaties, Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting en het Verbond van Christelijke Woningbouwverenigingen en - stichtingen in Nederland
jan. 1975 (7*, nr. 1): Vaktijdschrift op het terrein van de volkshuisvestingsvraagstukken, uitgegeven door het N.C.I.V. afdeling informatievoorziening. Het N.C.I.V. is een landelijke vereniging van sociale ver huurders
ook: Tijdschrift van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting, N.C.I.V.
N.C.I.V. is een landelijke organisatie van woningcorporaties
apr. 1977 (29, nr. 4): -
24 jan. 1984 (36, nr. 1): Het N.C.I.V. is een landelijke vereniging van woningcorporaties. `Volkshuisvesting' is een vaktijdschrift op het terrein van de volkshuisvestingsvraag-stukken
16 feb. 1988 (40, nr. 2): Het N.C.I.V. is een landelijke vereniging van sociale verhuurders. Volkshuisvesting is een vaktijdschrift op het terrein van de volkhuisvestingsvraagstukken
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
jan. 1949-mrt. 1990 (1, nr.1-42, nr.3)
Eigenaar:
Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Utrecht / Nationale Centrale Van Katholieke Woningbouwverenigingen/Christelijk Sociaal Centrum voor Volkshuisvesting/ Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.
Uitgever:
Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (N.C.I.V.)/ Brouwer Offset BV, Utrecht
Drukker:
Lumax, Utrecht: 1976 (28, nr.1)
Brouwer Offset BV, Utrecht: 1980 (32, nr.1)
Plaats van Uitgave:
De Bilt
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
1954: II
1960: III
1969: IV
1984: V
1987: IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
20,00 p/j, losse nummers 2,50
jan. 1976 (8, nr.1): 32,50 p/j, losse nummers 6,00
apr. 1977 (29, nr. 4): 46,50 p/j. (incl. het 2-wekelijkse verschijnende: de Volkshuisvesting - 'in kort bestek')
jan. 1981 (33, nr.1): 57,50 p/j
jan. 1987 (39, nr.1): 60,00 p/j
jan. 1989 (41, nr.1): 63,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
F.G. van der Gun (hoofdredacteur): jan. 1949-okt. 1959 (1, nr.1-11, nr.10)
F.H.J.J. Andriessen (hoofdredacteur): okt. 1959- jan. 1969 (11, nr.10-1, nr.1)
W.J. Andriessen: jan. 1949-mei 1954 (1, nr.1-6, nr.4/5)
W. de Bruijn: jan. 1949-mei 1954 (1, nr.1-6, nr.4/5)
M.A.M. van Helvoort: jan. 1949-mei 1954 (1, nr.1-6, nr.4/5)
Nic. De Jong: jan. 1949-mei 1954 (1, nr.1-6, nr.4/5)
Th. de Groot: jan. 1949-mei 1954 (1, nr.1-6, nr.4/5)
F. van Vliet: jan. 1951-mei 1954 (3, nr.1-6, nr.4/5)
van juni 1954 tot dec. 1968 wordt alleen de naam van de hoofdredacteur vermeld
J.M.H.C. Stassen (hoofdredacteur): jan. 1969-mrt. 1970 (1*, nr.1-2*, nr.3)
E.J.H. Ulijn (eindredacteur): mrt. 1970-jan. 1975 (2*, nr.3-7*, nr.1)
J. van Dieten (eindredacteur): jan. 1975-mrt. 1990 (7*, nr.1-42, nr.3)
T. Elsinga: jan. 1969-jan. 1975 (1*, nr.1-7*, nr.1)
P. van Gemeren: jan. 1969-jan. 1975 (1*, nr.1-7*, nr.1)
J.M.G. van Helsdingen: jan. 1969-sep. 1969 (1*, nr.1-1*, nr.9)
J.L. Neus: jan. 1969-jan. 1981 (1*, nr.1-33, nr. 1) en 24 jan. 1984-20 dec. 1989 (36, nr. 1-41, nr. 12)
X.G.E.A. Tilman: jan. 1969-jan. 1975 (1*, nr.1-7*, nr.1) en okt. 1976-jan. 1981 (28, nr.10-33, nr.1)
E.J.H. Ulijn: nov. 1969-mrt. 1970 (1*, nr.11-2*, nr.3)
J.M.H.C. Stassen: mrt. 1970-jan. 1975 (2*, nr.3-7*, nr.1)
J. Neomagus: jan. 1975-jan. 1976 (7*, nr.1- 28, nr.1)
W. de Lange: dec. 1975-jan. 1980 (7*, nr.12-32, nr.1)
P.M.M.C. Palmen: jan. 1976-mrt. 1977 (28, nr.1-29, nr.3)
J.J. Roosen: jan. 1975-jan. 1977 (7*, nr.1-29, nr.1)
M.H.J.Weststrate: jan. 1975-jan. 1981 (7*, nr. 1-33, nr.1)
L.G. de Rouw: okt. 1976-jan. 1981 (27, nr. 10-33, nr.1)
L.J.G. van Reusch: okt. 1976-jan. 1981 (27, nr. 10-33, nr.1)
W.J. Douma: okt. 1976-jan. 1980 (28, nr. 10-32, nr.1)
F. van Eindhoven: jan. 1980-jan. 1981 (32, nr.1-33, nr.1)
F. van Venrooy: jan. 1980-jan. 1981 (32, nr.1-33, nr.1)
S. Bolten: jan. 1981-jan. 1984 (33, nr.1-36, nr.1)
J. Raven: 19 apr. 1988-20 dec. 1989 (40, nr. 4-41, nr. 12)
Medewerkers:
W.J. Andriessen: mei 1954- jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
J.J. Douwes: mei 1954-jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
A. Evers: mei 1954-jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
J. Leichert: mei 1954-jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
D.J. Lieshout: mei 1954-jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
J.M.T. Loeffen: mei 1954- jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
F. van Vliet: mei 1954-jan. 1969 (6, nr.4/5-1*, nr.1)
Speciale nummers:
1986 ( 38): Special: NCIV Volkshuisvesting bij 20-jarig bestaan van de Raad voor de Volkshuisvesting.
Bibliografische gegevens:
sgm Vakwerk en va Corporatiemagazine
bij de ingebonden jaargang van 1982 en 1983 (26 jan. 1982- 5 dec. 1983 (15, nr. 2-16, nr. 24) is ook opgenomen: Volkshuisvesting aktueel 26 jan. 1982-5 dec. 1983 (15, nr. 2-16, nr. 24)
als suppl. verscheen tweewekelijks Volkshuisvesting in kort bestek 12 okt. 1967-14 dec. 1967 (nr. 1-nr. 4) en 25 jan. 1968-20 dec. 1978 (1, nr. 1-11, nr. 25) en 3 proefnummers 22 juni, 30 juni en 6 juli 1967. *van 1969 tot 1976 begint men met een nieuwe jaargangtelling vanaf 1, nr. 1
(jan) 1976 telt men fictief door met de oude telling
gedurende langere tijd zijn de nummers niet van een maanddatering voorzien
aangezien het blad echter 12 x p/j verscheen is deze toegevoegd
Autopsie:
EUR: 21 mei 1985 (37, nr. 5), 13 aug. 1985 (37, nr. 7/8), 17 nov. 1986 (38, nr. 11), 28 juni 1988 (40, nr. 6)
VU: zd 1975-20 dec. 1989 (27, nr. 1-41, nr. 12). KUN: jan. 1949-mrt. 1990 (1, nr. 1-42, nr. 3)
ontbreekt: 1, nr. 5, 11, 12)
2, nr. 1, 3)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-