BNPP

De Voorzorg De Voorzorg I

Ondertitel:
Officieel orgaan van den Christelijk-Nationalen Werkmansbond van de afdelingen Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Middelburg
20 juli 1896 (4, nr. 2): voor de afdelingen: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Enschede, Schiedam, Steenwijk, Uithuizermeeden, Gouda en 's-Gravenhage
16 nov. 1896 (4, nr. 6): voor de afdelingen: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Enschede, Schiedam, Steenwijk, Uithuizermeeden, Gouda, 's-Gravenhage, Dordrecht, Arnhem, Goes en Schurega-Oudehorne
12 apr. 1897 (4, nr. 11): officieel orgaan van den christelijk-Nationale Werkmansbond
3 dec. 1921 (29, nr. 27): orgaan van den christelijk nationalen werkmansbond
2 nov. 1935 (45, nr. 23): Algemeen christelijk-sociaal weekblad De Voorzorg, orgaan van den Christelijk Nationalen Werkmansbond
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
17 juni 1895-4 juli 1942 (3, nr. 1-52, nr. 3)
Eigenaar:
Christelijk-Nationalen Werkmansbond
Uitgever:
Wenk en Birkhoff, Rotterdam
11 mrt. 1901 (8, nr. 19): van Hofwegen en Genneken, Rotterdam
12 mei 1913 (20, nr. 50): Drukkerij `Voorzorg', Rotterdam
20 sep. 1941* (51, nr. 16*): H.J. Smits, Utrecht
Drukker:
Stoomdrukkerij D. van Sijn en zoon, Rotterdam
11 mrt. 1901 (8, nr. 19): Van Hofwegen en Genneken, Rotterdam
12 mei 1913 (20, nr. 50): Drukkerij `Voorzorg', Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
3 mei 1930 (37, nr. 49): Utrecht
Frequentie:
1x p/m
11 mrt. 1901 (8, nr. 19): 2x p/m
6 juni 1904 (12, nr. 1): 1x p/w
Omvang:
I
11 mrt. 1901 (8, nr. 19): II
6 juni 1904 (12, nr. 1): III
Formaat:
E
11 mrt. 1901 (8, nr. 19): D
3 dec. 1921 (29, nr. 27): C
3 mei 1930 (37, nr. 49): D
Oplage:
20 juli 1896: 2800
11 mrt. 1901: 4400.
Prijzen:
0,30 p/j, niet-leden 0,60 p/j
6 juni 1904 (12, nr. 1): 1,00 p/j, losse nummers 0,03
11 sep. 1920 (28, nr. 15): 2,00 p/j, losse nummers 0,05
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.Th. de Visser (hoofdredacteur): 17 juni 1895-27 nov. 1921 (3, nr. 1-29, nr. 27)
J. Lammerts van Bueren: 6 juni 1904-27 nov. 1921 (12, nr. 1-29, nr. 27)
J.R. Slotemaker de Bruïne: 6 juni 1904-27 nov. 1921 (12, nr. 1-29, nr. 27)
P. Heimans Visser: 11 feb. 1907-27 nov. 1921 (14, nr. 37-29, nr. 27)
P.J. Nahuijsen: 9 sep. 1912-28 mei 1917 (20, nr. 15-24, nr. 52)
G.J. v.d. Ploeg: 9 sep. 1912-28 mei 1917 (20, nr. 15-24, nr. 52)
A. van Ooy: 9 sep. 1912-28 mei 1917 (20, nr. 15-24, nr. 52) en 3 dec. 1921 (29, nr. 27)
Hoofdbestuur: 9 sep. 1912-4 juli 1942 (20, nr. 15-52, nr. 3)
P.J. Nahuysen: 3 mei 1930 (37, nr. 49)
J. Bakker: 30 nov. 1929-20 sep. 1941* (37, nr. 27-51, nr. 16*)
Joh. Visser: 23 feb. 1924-3 mei 1930 (31, nr. 39-37, nr. 49)
E.S. van Veen: 20 sep. 1941* (51, nr. 16*)
C. Sneep (hoofdredacteur): 20 sep. 1941* (51, nr. 16*)
J. Prikkel: 20 sep. 1941* (51, nr. 16*)
C. Sneep: 18 apr. 1942* (51, nr. 44*)
Medewerkers:
B. ten Kate: 20 juli 1896- feb. 1901 (4, nr. 2-8, nr. 18)
H.J.L. Poort: 20 juli 1896-feb. 1901 (4, nr. 2-8, nr. 18)
O. Schrieke: 20 juli 1896-feb. 1901 (4, nr. 2-8, nr. 18)
J. Schrijver: 20 juli 1896-feb. 1901 (4, nr. 2-8, nr. 18)
D.J. Karres: 20 juli 1896-feb. 1901 (4, nr. 2-8, nr. 18)
J. Th. de Visser: 18 juli 1931*-23 apr. 1932 (39, nr. 7*-39, nr. 47)
N.H. Kuipéri: 18 juli 1931*- 20 sep. 1941* (45, nr. 23*-51, nr. 16*)
A.A. van Rhijn: 12 aug. 1933*-2 sep. 1933* (41, nr. 11*-41, nr. 14*)
M.Ch. de Jong: 12 aug. 1933*-2 nov. 1935* (41, nr. 11*-45, nr. 23*)
E.S. van Veen: 10 aug. 1935*-20 sep. 1941* (45, nr. 11*-51, nr. 16*)
J.W.W. van der Hoeven: 20 sep. 1941* (51, nr. 16)
C. Sneep: 10 aug. 1935* (45, nr. 11*)
Speciale nummers:
3 apr. 1930 (37, nr. 49): Dr. de Visserhuis-nummer
Bibliografische gegevens:
vv De Voorzorg, officieel orgaan van den Werkmansbond voor leden der Nederlandse Hervormde Kerk
va De Voorzorg, orgaan van de Christelijk Sociale Organisatie Chr. Nationale Werkmansbond, welk periodiek echter een volstrekt andere formule had
verbonden met een Nederlands Hervormde kerkelijke mannenorganisatie wordt het als De Voorzorg II onderscheiden van het hier beschreven gelijknamige vakperiodiek dat tot WOII verscheen
Autopsie:
PM: 17 juni 1895 (3, nr. 1), 20 juli 1896 (4, nr. 2), 16 nov. 1896 (4, nr. 6), 12 apr. 1897 (4, nr. 11), 11 mrt. 1901 (8, nr. 19), 17 sep. 1906 (14, nr. 16), 15 okt. 1906 (14, nr. 20), 3 dec. 1921 (29, nr. 27), 16 feb. 1924 (31, nr. 38), 6 dec. 1924 (32, nr. 27), 3 apr. 1930 (37, nr. 49), 2 nov. 1935 (45, nr. 23), 21 sep. 1936 (46, nr. 16)
HDC: 20 sep. 1941 (51, nr. 16)
18 apr. 1942 (51, nr. 44)
IISG: juni 1903-nov. 1928 (11, nr. 1-36, nr. 26)
7 dec. 1929 (37, nr. 27)
3 apr. 1930 (37, nr. 49)
18 juli 1931-1 aug. 1931 (39, nr. 7-39, nr. 9)
12 sep. 1931-19 sep. 1931 (39, nr. 15- 16)
17 okt. 1931 (39, nr. 20)
31 okt. 1931 (39, nr. 22)
28 nov. 1931 (39, nr. 26)
2 jan. 1932 (39, nr. 31)
23 jan. 1932-30 jan. 1932 (39, nr. 34-39, nr. 35)
13 feb. 1932-26 mrt. 1932 (39, nr. 37-39, nr. 43)
9 apr. 1932-30 apr. 1932 (39, nr. 45-39, nr. 48)
12 aug. 1933 (41, nr. 11)
26 aug. 1933-2 sep. 1933 (41, nr. 13-41, nr. 14)
10 aug. 1935 (45, nr. 11)
juni 1937-mei 1940 (47, nr. 1-50, nr. 52)
RUL: juni 1922-13 feb. 1932 (30, nr. 1-39, nr. 37)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Patrimonium
Literatuur:
R. Hagoort, Christelijke Encyclopedie, 2e druk, Kampen, 1957, deel 2, pg. 177- 178
P. Werkman, Christelijke Encyclopedie, 3e druk, Kampen, 2005, deel 1, pg. 304
Vindplaats:
-