BNPP

De Werkmansvriend

Ondertitel:
weekblad voor het volk
2 juli 1886 (16, nr. 1): Orgaan van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium
10 sep. 1886 (16, nr. 11): Christelijk Volksblad op Sociaal gebied
Categorie:
V/opinie
Verschenen:
28 juli 1871-26 okt. 1888 (1, nr. 1-18, nr. 17)
Eigenaar:
J. Wolbers, Utrecht
Uitgever:
H.M. Bremer, Amsterdam
Drukker:
snelpersdruk J. Clausen, Amsterdam
9 juli 1886 (16, nr. 1): Utrechtsche Drukkerij, Utrecht
15 juli 1887: Utrechtsche Stoomdrukkerij, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
9 juli 1886 (16, nr. 1): Utrecht
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
4,50 p/j, losse nummers 0,10
27 okt. 1871 (zj, nr. 14): 3,00 p/j
1 juli 1876 (6, nr. 1): 3,00 p/j, losse nummers 0,06
9 juli 1880 (10, nr. 1): 3,00 p/j, losse nummers 0,05
2 juli 1886 (16, nr. 1): 3,00 p/j, losse nummers 0,05
14 jan. 1887 (16, nr. 29): 2,00 p/j, losse nummers 0,04
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wolbers (hoofdredacteur): 28 juli 1871-26 okt. 1888* (1, nr. 1-18, nr. 17*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
9 feb. 1881: De Hollandsche Boeren in de Transvaal
Bibliografische gegevens:
oi Patrimonium, Christelijk sociaal weekblad
Autopsie:
HDC: 28 juli 1871-12 juli 1878 (zj, nr. 1-7, nr. 52)
2 juli 1886-26 okt. 1888 (16, nr. 1-18, nr. 17)
ontbrekende nummers: juli 1878-juli 1886 (8-15)
RUU: 1 juli 1887-30 dec. 1887 (17, nr. 1-17, nr. 27)
KB: 21 juli 1876-24 juni 1881 (6, nr. 1-10, nr. 52)
niet geraadpleegd met het oog op de slechte kwaliteit werd: 20 juli 1877-12 juli 1878 (7, nr. 1- 7, nr. 52)
18 juli 1879-2 juli 1880 (9, nr. 1-9, nr. 52)
IISG: 14 feb. 1879 (8, nr. 31)
19 nov. 1880 (10, nr. 21)
25 feb. 1887 (16, nr. 35)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Patrimonium
Literatuur:
Patrimonium (vaderlijk Erfdeel), gedenkboek bij het gouden jubileum, R. Hagoort (1927)
Vindplaats:
-