BNPP

Archief voor de geschiedenis der oude Hollandsche zending

Ondertitel:
-
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1884-1891 (1-6)
Eigenaar:
J.A. Grothe
Uitgever:
C. van Bentum, Utrecht
Drukker:
1887 (4): Utrechtsche Stoomdrukkerij
herdruk: Moran Micropublications, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
onregelmatig
vaak 1 x p/j
Omvang:
III-V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
Inhoud: 1. Aanteekeningen uit de acta der provinciale synoden van Noord-Holland
2. Aanteekeningen uit verschillende synodale en classicale act
3. Formosa. 1628-1643
4 Formosa. 1643-1661
5 De Molukken. 1603-1624
6 De Molukken. 1625-1638
register op 1-4, in: 4
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: 1884-1887 (1-4)
1890 (5)
1891 (6) cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-