BNPP

Berichten

Ondertitel:
Berichten van Zending en Werelddiaconaat in Egypte en het Midden-Oosten.
Categorie:
III/zending
Verschenen:
mei 1996-dec 1999 (107, nr. 1-110, nr. 2)
Eigenaar:
Generale Diaconale Raad. Midden-Oosten en Noord-Afrika
Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk. Midden-Oosten en Noord-Afrika
Uitgever:
Zendingsbureau (Egyptecommissie) Oegstgeest
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Oegstgeest
later: Utrecht
Frequentie:
2x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.K. Dijkstra-Stutvoet: mei 1996- nov. 1997 (107, nr. 1-108, nr. 2)
L. Osinga (eindredacteur): mei 1996-nov. 1998 (107, nr. 1-109, nr. 2)
G. van Heeten, mei 1998-mei 1999 (109, nr. 1-110, nr. 1)
J. Helderman: mei 1999 (110, nr. 1)
E.E. Kling: mei 1999 (110, nr. 1)
A.C. Barth (eindredacteur): mei 1999 (110, nr. 1)
M. Dijkstra: dec 1999 (110, nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Berichten der Vereniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte
1 januari 1978 werd het werk van de Egyptezending geïntegreerd in dat van de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk
1 januari 1996 zijn de Egyptecommissie van de Raad voor de Zending en de Sectie Midden-Oosten van de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk met elkaar gefuseerd
na dec. 1999 niet verder verschenen
Autopsie:
KB: mei 1996-dec. 1999 (107, nr. 1-110, nr. 2) (8 nummers)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-