BNPP

het Bonds-Orgaan 1 jan. 1922* (10, nr. 1*): Het Bondsorgaan

Ondertitel:
maandblad van den Bond van Nederl. Chr. Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders en aanverwante vakgenooten
1 jan. 1922* (10, nr. 1*): orgaan van den Bond van Nederl. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten
1 jan. 1948 (32, nr. 1): van de Christelijke Houtbewerkersbond (Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Houtindustrie)
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
jan. 1913-juni 1955 (1, nr. 1-36, nr. 6)
niet verschenen 1946-1955
Eigenaar:
Bond van Nederlandsche Christelijke Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders en aanverwante vakgenooten
Uitgever:
-
Drukker:
Electr. Drukkerij van W. Zwagers, Rotterdam
mei 1913 (1, nr. 5): Drukkerij Libertas, Rotterdam
1 feb. 1921 (9, nr. 3): Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
1 juli 1940 (28, nr. 9): 's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
1 juni 1919 (7, nr. 6)
2 x p/m
1 juli 1946 (30, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
I
1 jan. 1922* (10, nr. 1*): II
1 okt. 1930* (18, nr. 16*): III
1 juli 1946 (30, nr. 1): I
Formaat:
B
1 jan. 1922* (10, nr. 1*): C
Oplage:
-
Prijzen:
0,45 p/j
1 juni 1919 (7, nr. 6): 1,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
A. v.d. Heijden: jan. 1913-15 mrt. 1934 (1, nr. 1-22, nr. 6)
daarna geen vermelding meer tot 1946
P.A. Westdijk: 1 juli 1946-juni 1955 (30, nr. 1-36, nr. 6)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 sep. 1913 (1, nr. 10): Extra nummer ter verbreiding van de juiste beginselen van den alleen-waarheid-spreekenden Modernen Bond
Bibliografische gegevens:
va De opbouw. Orgaan van de Ned. Chr. Bouwarbeidersbond
31 juli,9 aug. en 21 aug. 1941 verschijnen nog enkele propagandanummers van de gelijkgeschakelde vakbeweging
Autopsie:
IISG: jan. 1913-15 dec. 1921 (1, nr. 1-9, nr. 24)
1 jan. 1922-1 juli 1941 (10, nr. 1- 29, nr. 7)
1 juli 1946-juni 1955 (30, nr. 1-36, nr. 6)
PM: 1 okt. 1930 (18, nr. 16)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-