BNPP

de Christelijke landarbeider

Ondertitel:
orgaan van de Ned. Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders
10 juli 1920 (6, nr. 15): orgaan van den Nederlandsen Christelijken Landarbeidersbond.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
16 jan. 1915-23 dec. 1950 (1, nr. 1-32, nr. 25)
Eigenaar:
Nederlandsche Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders
1924: Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond
Uitgever:
Nederlandsche Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders
1924: Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond
Drukker:
Electrische Drukkerij en Binderij R. Mande jr., Nieuw Amsterdam
11 jan. 1917 (3, nr. 1): Electrische Drukkerij H. van Dijken, Nieuwe Pekela
10 jan. 1920 (6, nr. 1): Drukkerij Veritas, Zwolle
12 jan. 1922 (8, nr. 1): Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Nieuw Amsterdam
later: Utrecht
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
12 jan. 1922 (8, nr. 1): III
8 mrt. 1923 (9, nr. 5): II
Formaat:
C
5 jan. 1938 (24, nr. 1): D
Oplage:
-
Prijzen:
voor niet-leden: 0,50 p/j
13 feb. 1915 (1, nr. 3)
0,80 p/j
7 feb. 1918 (4, nr. 3): 1,20 p/j
10 jan. 1920 (6, nr. 1): 1,50 p/j
vanaf jan. 1928 geen prijsvermelding meer
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
Hoofdbestuur: 13 mrt. 1915-dec. 1921 (1, nr. 5-7, nr. 26)
Dagelijksch Bestuur: 12 jan. 1922-23 dec. 1950 (8, nr. 1-32, nr. 25)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
feb. 1939: jubileumnummer,1914-1939, NCLB 25 jaar
Bibliografische gegevens:
va Samenwerking
Autopsie:
HDC: 2 feb. 1946 (27, nr. 22)
13 apr. 1946 (28, nr. 8)
IISG: 16 jan. 1915-1 mei 1940 (1, nr. 1-26, nr. 9)
12 juni 1940- 13 aug. 1941 (26, nr. 11-27, nr. 16)
31 juli 1941,9 aug. 1941 en 21 aug. 1941: extra nummers
7 nov. 1945-23 dec. 1950 (27, nr. 16-32, nr. 25)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-