BNPP

Da Costa pamflet

Ondertitel:
okt 1996 (10, nr. 3): Uitgaande van: Stichting Schreeuw om Leven
Categorie:
V/opinie
Verschenen:
dec. 1986-mrt. 2003* (1, nr. 1-17, nr. 1*)
Eigenaar:
Stichting Da Costa Pamflet
later: Stichting `Schreeuw om leven'
Uitgever:
Stichting Da Costa Pamflet, Hilversum
later Stichting `Schreeuw om leven', Hilversum
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Hilversum
Frequentie:
1 x p/w (in werkelijkheid onregelmatig
1988 (2, nr. 9): 1 x p/2w (in werkelijkheid onregelmatig)
apr 1989 (3, nr. 1): 1x p/m
mrt 1990 (4, nr. 1): 4x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
K.R. van Oordt: dec. 1986-zd 1987 (nr. 1-nr. 12)
H. Verweij: dec. 1986-zd 1987 (nr. 1-nr. 12)
L.P. Dorenbos: dec. 1986-zd 1987 (nr. 1-nr. 12)
G. de Jong: feb. 1987-zd 1987 (nr. 9-nr. 12)
J. Bos: feb. 1987-zd 1987 (nr. 9-nr. 12)
vanaf 1987 (nr. 12) wordt geen redactie genoemd
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
sep. 1988 (nr. 15): petitie Stop de Film (N. Kazantzakis: `De laatste verzoeking van Christus')
Bibliografische gegevens:
oi Schreeuw om leven
grondslag van de Stichting is het onfeilbare Woord van God
de Stichting stelt zich ten doel, via alle mogelijke media publicaties te verzorgen, om uitgaande van de Bijbelse Boodschap, de vorming van de publieke mening te beïnvloeden en in de ruimste zin al datgene meer te doen wat ter bereiking van het gestelde doel bevorderlijk kan zijn
het Da Costa Pamflet ontleent zijn naam aan het geschrift van Isaäk Da Costa uit 1823 getiteld: `Bezwaren tegen de Geest dezer eeuw'
aan de orde komen: abortus, criminaliteit, huwelijksontrouw, homorelatie, pornografie, euthanasie, kindermoord
Autopsie:
KB: aug. 1988-dec. 1988 (2, nr. 13,18,19,20)
apr. 1989-mei 1998 (3, nr. 1-12, nr. 3)
mei/juni 2002-sep 2002 (16, nr. 1-16, nr. 3)
mrt. 2003 (17, nr. 1)
ontbreekt: 5, nr. 1,4
6, nr. 1
7, nr. 3
IISG: dec. 1986- dec. 1990 (1, nr. 1-4, nr. 4)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-