BNPP

het Evangelie in Spanje

Ondertitel:
-
Categorie:
III/zending
Verschenen:
apr. 1869-nov. 1937* (1, nr. 1-nr. 157*)
Eigenaar:
Vereniging Het evangelie in Spanje
Uitgever:
Vereniging Het evangelie in Spanje, Aerdenhout
jan. 1882 (13, nr. 46): P. Groenendijk, Amsterdam, jan. 1910 (zj, nr. 102): -
Drukker:
P. Groenendijk, Amsterdam-
Plaats van Uitgave:
Aerdenhout
jan. 1882 (13, nr. 46): Amsterdam
Frequentie:
2 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
1,00 p/j, losse nummers: 0,50
mrt. 1927 (nr. 136): 1,50 p/j.
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
aanvankelijk bestaat er naast de doorlopende nummering ook een nummering binnen de jaargang
in later jaren wordt de jaargang zelden vermeld
alleen namen van bestuursleden worden genoemd
gezien de zeer lange periode waarin sommige namen voorkomen (M.F. van Lennep van 1869 tot 1930) is het onwaarschijnlijk dat hier sprake is van concrete redactionele werkzaamheden
het is onbekend hoe lang het periodiek is verschenen
waarschijnlijk is de vermelding van 1976-1977 in KUN onjuist
bovengenoemde M.F. van Lennep was overigens ook redacteur van het periodiek Licht en duister in Spanje
Autopsie:
TUKOS: 1876-1877
1880 (12, nr. 46-13, nr. 36)
jan. 1882 (13, nr. 46)
1886- jan. 1888 (18, nr. 58-19, nr. 58)
juli 1891 (23, nr. 65)
jan. 1894 (25, nr. 70)
jan. 1902- jan. 1912 (33, nr. 86-zj, nr. 106)
mrt. 1927- nov. 1928 (zj, nr. 136-zj, nr. 139)
mei 1930 (zj, nr. 142)
nov. 1931-nov. 1935 (zj, nr. 145-zj, nr. 153)
HDC: nov. 1927 (nr. 127)
mei 1931 (nr. 144)
UvA: apr. 1869-jan. 1905 (1, nr. 1-nr. 92)
juli 1912-nov. 1930 (nr. 107-nr. 143)
TUKBW: mei 1936-nov. 1937 (nr. 154-nr. 157)
IISG: zd 1924-zd 1936 (nr. 124-nr. 156)
de nummers 1909-1911 in RUU zijn niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-