BNPP

de Fakkel

Ondertitel:
orgaan van de Hervormde Vrouwengroep C.J.V.F.
sep. 1982 (45, nr. 7): Hervormde Vrouwen Groep (H.V.G.)
feb. 2000 (62, nr. 2): HVG Hervormde Vrouwengroep
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
1939-nov. 2006 (1, nr. 1-68, nr. 9)
Eigenaar:
Hervormde Vrouwengroep C.J.V.F.
okt. 1972 (35, nr. 10): Hervormde Vrouwengroep
feb. 2000 (62, nr. 2): HVG Hervormde Vrouwengroep
Uitgever:
Hervormde Vrouwengroep C.J.V.F., Balkbrug
1971 (34): Hervormde Vrouwengroep C.J.V.F., 's-Gravenhage
okt. 1972 (35, nr. 10): Hervormde Vrouwengroep, 's-Gravenhage
1981 (44): Hervormde Vrouwengroep, Harderwijk
Drukker:
mei 1996 (59, nr. 5): Flevodruk, Harderwijk
feb. 2000 (62, nr. 2): Flevodruk, Harderwijk
Plaats van Uitgave:
Balkbrug
1971 (34): 's-Gravenhage
jan. 1981 (44, nr. 1): Beilen (administratie)
sep. 1981 (44, nr. 7): Harderwijk
feb. 1996 (59, nr. 2): Vlaardingen (administratie en secretariaat)
mrt. 2000 (62, nr. 3): Emmen (administratie en secretariaat)
aug./sep. 2002 (64, nr. 8/9): Brunssum (administratie)
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I/II/III
Formaat:
B
Oplage:
15 mrt. 1956 (18, nr. 3): 10.000 abonnees
Prijzen:
aug. 1948 (10, nr. 2): 1,00 p/j voor leden, anderen 1,50 p/j (lidmaatschap kost 0,25 p/j)
juli/aug. 1951 (13, nr. 7/8): losse nummers 0,20
15 juli 1954 (16, nr. 6/7): 1,10 p/j (verenigingsadres), 1,50 p/j (postadres)
jan. 1957 (19, nr. 1): verenigingsabonnement 1,50 p/j, particulier abonnement 1,90 p/j
jan. 1967 (29, nr. 1): 2,00 p/j (verenigingsadres), 2,50 p/j (eigen adres), losse nummers 0,40
jan. 1968 (30/31, nr. 1): 2,50 p/j (verenigingsadres), 3,50 p/j (eigen adres), 4,50 (niet leden), losse nummers 0,40
1975 (38): 4,50 p/j (verenigingsadres), 7,00 p/j (eigen adres)
1977 (40): 6,00 p/j (abonnement en lidmaatschap HVG), 7,50 p/j (abonnement en lidmaatschap), 8,50 p/j (abonnement en lidmaatschap)
1981 (44, nr. 3): 8,50 p/j (incl. lidmaatschap HVG)
jan. 1987 (50, nr. 1): 10,00 p/j (abonnement en lidmaatschap), individueel lidmaatschap 15,00 p/j
de. 1990 (53, nr. 10): 12,50 p/j (abonnement en lidmaatschap), individueel lidmaatschap 17,50
1995 (58): 15,00 p/j (naast lidmaatschap HVG), individueel 20,00 p/j
nov. 2001 (63, nr. 11): incl. lidmaatschap HVG 20,00 p/j (9,08 p/j), overigen 25,00 p/j (11,35 p/j)
jan. 2004 (66, nr. 1): 9,00 p/j (abonnement en lidmaatschap), individueel lidmaatschap 11,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
P.R. André: dec. 1947-apr. 1955 (9, nr. 3-17, nr. 4)
J.N. Gerbrandy-Goossen: dec. 1947-Kerstnummer dec. 1950 (9, nr. 3-12, zn)
D.E. Hausmann-Kohnstamm: dec. 1947-aug. 1948 (9, nr. 3-10, nr. 2)
F.J. Knottenbelt-Palmboom: dec. 1947-15 juli 1954 (9, nr. 3-16, nr. 6/7)
H.M. van Veen- Drost: mrt. 1947-mrt. 1948 (9, nr. 3-9, nr. 4)
J.L.A. Swart-Posthumus-Meyjes (hoofdredacteur): mrt. 1948-feb. 1949 (9, nr. 4-10, nr. 5)
C.J.E. Stelma Loosjes (hoofdredacteur): nov. 1948 (10, nr. 3)
T. Haeck-Voorhoeve: juli 1949-Kerstnummer dec. 1952 (11, nr. 1-14, zn)
C.J.E. Stelma-Loosjes (hoofdredacteur): 15 juli 1954-juli/aug. 1961 (16, nr. 6/7-23, nr. 7/8)
A.H. Creutzberg-de Blécourt: nov. 1953-15 juli 1954 (15, nr. 10-16, nr. 6/7)
M.W. Barger: Kerstnummer dec. 1950-15 juli 1954 (12, zn-16, nr. 6/7)
J. Freeman-Nagel: mrt. 1955-? (17, nr. 3-?)
H.J. Avelingh: mrt. 1955-? (17, nr. 3-?)
T. Waardenburg-Weener: mrt. 1955-? (17, nr. 3-?)
M.E. Tigchelaarde Bruijn: jan. 1969-jan. 1975 (32, nr. 1-38, nr. 1)
C.J.H. Aertsen-de Mos: jan. 1969- jan. 1969 (32, nr. 1-32, nr. 1)
S.Ph.H. van Sprang-Norbier: jan. 1969-jan. 1969 (32, nr. 1-32, nr. 1)
J.C. Keuning-van Dijk: jan. 1969- jan. 1969 (32, nr. 1-32, nr. 1)
C.C. Franken- Meijer: jan. 1967-feb. 1970 (29, nr. 1-33, nr. 2)
C.C. Franken-Meijer (hoofdredacteur): jan. 1969-jan. 1969 (32, nr. 1-32, nr. 1)
M. Louwerse-Lyclema (secretaris): jan. 1969-jan. 1969 (32, nr. 1-32, nr. 1)
J. Grootveld-Timmerman (eindredacteur): Kerstnummer dec. 1950-15 juli 1954 (12, zn-16, nr. 6/7)
H. Jagersma-Riemer: jan. 1970-sep. 1971 (33, nr. 134, nr. 9)
A.A.E. Bodisco Massink-Eggink: okt. 1971-jan. 1981 (34, nr. 10-44, nr. 1), jan. 1977-nov. 1979 (40, nr. 1-42, nr. 9)
B.G. Kloek-Pott: mei 1970-jan. 1975 (33, nr. 5-38, nr. 1)
B.G. Kloek-Pott (hoofdredacteur): jan. 1977-juni 1977 (40, nr. 1-40, nr. 6)
C.M. Hoorn-Scholten: jan. 1975-jan. 1981 (38, nr. 1-44, nr. 1)
C. Knorth-van Drongelen: jan. 1975-jan. 1995 (38, nr. 1-58, nr. 1)
W.J. Hoenderdos-Franken: sep. 1975-dec. 2002 (38, nr. 9-64, nr. 12), jan. 1977-feb. 1986 (40, nr. 1-49, nr. 2)
K.E. Biezeveld: jan. 1977-jan. 1995 (40, nr. 1-58, nr. 1)
N.J. Roldanus-van der Kloot: mei 1977-jan. 1995 (40, nr. 5-58, nr. 1)
H.G.M. Schipper-Bos: jan. 1980-jan. 1995 (43, nr. 1-58, nr. 1)
M.K. Nauta-Cohen Stuart: jan. 1978-jan. 1995 (41, nr. 1-58, nr. 1)
A. Falkena-Buwalda: nov. 1980-jan. 1995 (43, nr. 9-58, nr. 1)
R. Vrugteman-Agteresch: dec. 1990-nov. 2005 (53, nr. 10-67, nr. 11)
R. Remmers-Groeneveld: mei 1991-apr. 2003 (54, nr. 5-65, nr. 4)
H. Rouwhorst-Arends: aug./sep. 1991-nov. 2005 (54, nr. 8/9-67, nr. 11)
E.W. van der Wal-de Bruyn Kops: aug./sep. 1991-apr. 1999 (54, nr. 8/9-67, nr. 11)
J.W. Ruiterkamp-Klein Lebbink: jan. 1992-apr. 1995 (55, nr. 1-58, nr. 4)
M.v.d. Merwe: mrt. 2000-aug./sep. 2002 (62, nr. 3-64, nr. 8/9)
J. Cazemier-Pop: jan. 1978-sep. 1978 (41, nr. 4-41, nr. 7)
J. van Goeverden- Grijns: sep. 1981-juni 1986 (44, nr. 7-49, nr. 6)
J. Nelisse-Hartemink: feb. 1984-apr. 1991 (47, nr. 2-54, nr. 4)
L.C.J. Ossewaarde: sep. 1984-apr. 1990 (47, nr. 7-53, nr. 4)
A. de Kunder-Koning: mrt. 1986-dec. 1991 (49, nr. 3-54, nr. 72)
B. Keijzer-Stijf: mrt. 1986-dec. 1988 (49, nr. 3-51, nr. 10)
M.C.A. Geerlings-van Voorthuysen: mrt. 1986-dec. 1991 (49, nr. 3-54, nr. 12)
B. van der Wal-van der Klis: sep. 1986-dec. 1988 (49, nr. 7-51, nr. 10)
B. Sennema-de Boer: mei 1987-dec. 1991 (50, nr. 5-54, nr. 12)
B. Stouwdam-Stijf: jan. 1989-juni/juli 1991 (52, nr. 1-54, nr. 6/7)
H.G. Jansen: juni/juli 1989-apr. 1991 (52, nr. 6-54, nr. 4)
A.v.d. Veen: jan. 1999-dec. 2001 (62, nr. 1-63, nr. 12)
A. Scholten-v.d. Veen: jan. 2002-nov. 2005 (64, nr. 1-67, nr. 11)
H.L. Troost-Laban: feb. 2003-nov. 2005 (65, nr. 2-67, nr. 11)
Y. Santema-Hogendorp: jan. 2005-nov. 2005 (67, nr. 1-67, nr. 11)
Medewerkers:
M. v.d. Merwe: okt. 2002- okt. 2004 (64, nr. 10-66, nr. 10)
W.J. Hoenderdos-Franken: jan. 2003-nov. 2005 (65, nr. 1-67, nr. 11)
Speciale nummers:
juli/aug. 1951 (13, nr. 7/8) zomernummer: `Onze plaats in de maatschappij vroeger en nu'
juli/aug. 1952 (14, nr. 7): extra nummer: `Vluchteling waarheen' door jkvr. J.A. Wttewaall van Stoetwegen
15 juli 1954 (16, nr. 6/7): De verhouding tussen ouders en opgroeiende kinderen
mei 1956 (18, nr. 5): Jubileumnummer t.g.v. het tienjarig bestaan van de hervormde vrouwengroep
juli/aug. 1961 (23, nr. 7/8): zomernummer
mei 1970 (33, nr. 5): 25 jaar H.V.G.
okt. 1977 (40, nr. 8): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1978 (42, nr. 8): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1980 (43, nr. 8): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1981 (44, nr. 8): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank en verder elk jaar in oktober
nov. 1984 (zj, zd): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
nov. 1986 (zj, zd): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
nov. 1988 (51, nr. 9): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
november 1989 (52, nr. 9): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
sep. 1986 (49, nr. 7): 40 jaar Hervormde Vrouwengroep
nov. 1987 (50, nr. 9): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1990 (53, nr. 8): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1991 (54, nr. 10): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
okt. 1992 (55, nr. 10), okt. 1993 (56, nr. 10) en okt. 1994 (57, nr. 10): gezamenlijk nummer van De Fakkel en Klokkenklank
juni/juli 1996 (59, nr. 6/7): 50 jaar H.V.G.
nov. 2006 (68, nr. 9): 60 jaar HVG 1946/2006
Bibliografische gegevens:
vv Mededelingenblad
jaargangnummering is doorgezet na Mededelingenblad
jaargang 62 is gebruikt in 1999 en 2000)
niet verder verschenen
Autopsie:
IIAV: dec. 1947-nov. 2006 (9, nr. 3-68, nr. 9)
RUU: jan. 1967-dec. 1971 (29, nr. 1-34, nr. 12)
jan. 1975-dec. 1975 (38, nr. 1-38, nr. 10)
jan. 1977-dec. 1977 (40, nr. 1-40, nr. 10)
jan. 1981-dec. 1981 (44, nr. 1-44, nr. 10)
jan. 1995-dec. 1995 (58, nr. 1-58, nr. 10)
HDC: losse nummers: juli/aug. 1951 (13, nr. 7/8)
15 juli 1954 (16, nr. 6/7)
15 juli 1959 (21, nr. 6)
juli/aug. 1961 (23, nr. 7/8)
feb. 1967 (29, nr. 2)
jan. 1969 (32, nr. 1)
feb. 2000-nov. 2001 (62, nr. 2-63, nr. 11)
ontbreekt: mei 2000 (62, nr. 5)
KB: jan. 1977-nov. 2005 (40, nr. 1-67, nr. 11)
ontbreekt: sep. 1977 (40, nr. 7), dec. 1979 (42, nr. 10), apr. 1980 (43, nr. 4)
ontbreekt in totaal: 1939-nov. 1947 (1, nr. 1-9, nr. 2)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-