BNPP

Fries diakonaat pastoraat

Ondertitel:
Orgaan van de Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
1961-1972 (1-12)
Eigenaar:
Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland
Uitgever:
Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland, Leeuwarden
Drukker:
stencil in eigen beheer
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Herfoarmd Fryslan
gezien het feit dat ook PBFgeen nummers van vóór dec. 1967 bezit is het de vraag of alle 6 voorafgaande jaargangen dit periodiek betreffen dan wel dat er een voorganger geweest moet zijn
Autopsie:
RUU: dec. 1967-nov. 1972 (7, nr. 4-12, nr. 3)
ontbreekt: 8, nr. 3
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-