BNPP

Geïllustreerd Christelijk Vijf-cents-Blad

Ondertitel:
-
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
jan. 1904-juni 1916 (nr. 1-14, nr. 27)
Eigenaar:
Joh. de Liefde, Utrecht
Uitgever:
Joh. de Liefde, Utrecht
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
1905 (3): VI
Formaat:
B
23 sep. 1905 (3, zn): C
Oplage:
-
Prijzen:
1,30 p/j
3,00 p/j fpp
losse nummers 0,05
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A. Prins: 11 mei 1907*-zd 1915* (5, nr. 19-)
S. Ulfers: ?
J.J.L. ten Kate: ?
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
gegevens betreffende de reactie ontleend aan literatuur
va Christelijk vijf-cents-blad
Autopsie:
PBZ: 5 jan. 1907-29 juni 1907 1e halfjaar (5, nr. 1-5, nr. 26)
juli 1907-dec. 1907 2e halfjaar (5, nr. 1-5, nr. 26)
jan. 1908-juni 1908 1e halfjaar (6, nr. 1-6, nr. 26)
juli 1908-dec. 1908 2e halfjaar (6, nr. 1-6, nr. 26)
PBF: 1908 (6, nr. 1-6, nr. 26)
KB: 1904 (1, nr. 1-1, nr. 52)
1910 (8, nr. 1-8, nr. 52)
jan. 1913-juni 1916 (11, nr. 1-14, nr. 27)
TUKOS: zd, zn (1904/1905)
6 jan. 1906-29 dec. 1906 (zj, nr. 1-zj, nr. 52)
IISG: zd 1903 1, nr. 36)
23 sep. 1905 3, zn)
6 jan. 1906 (4, nr. 1)
11 mei 1907 (5, nr. 19)
proefnummer zd 1910 (8, zn)
29 jan. 1910 (8, nr. 5)
proefnummer 2 jan. 1915 (13, zn)
zd 1915 (13, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
J.Hemels, R. Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland, bibliografie I,1840-1945, Amsterdam,1993,165-166
Vindplaats:
-