BNPP

Geïllustreerd zendingblad voor het huisgezin

Ondertitel:
orgaan van het Java-Comité
jan. 1875 (1875, nr. 1): orgaan van het Java- Comité en van het Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia
jan/feb. 1890: orgaan van het Java-Comité en van het Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia en van het Sangi- en Talau-comité
jan/feb. 1893: orgaan van het Java-Comité en van het Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia
mrt/apr. 1898 (1898, nr. 2): orgaan van de Vereeniging het Java-Comité en van het Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1869-juli/aug. 1899 (zj, nr. 1-zj, nr. 5)
Eigenaar:
Java-comité, Amsterdam
Uitgever:
H. Höveker, Amsterdam
feb. 1870: Höveker en Zoon, Amsterdam
jan/feb. 1897: Boekhandel v/h Höveker en Wormser, Amsterdam/Pretoria
Drukker:
Snelpersdruk van Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
juli/aug. 1872: Amsterdamsche Stoomdrukkerij van Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
apr./mei 1875: Stoomdrukkerij van Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
1875: Druk van Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
1879: Snelpersdruk van Roeloffzen en Hübner, Amsterdam
1885: -
mrt./apr. 1899 (nr. 2) Boek- en Courantdrukkerij De Roever, Kröber en Bakels, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
1897: tenminste 6 x p/j
Omvang:
II
door veel dubbelnummers ook wel: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j
Foto's:
vanaf 1896
Tekeningen:
ja
Redactie:
T.M. Looman: 1869-juli/aug. 1899
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het Javacomité was de in 1855 opgerichte Nederlandse afdeling van het sinds 1851 bestaande Genootschap van in- en uitwendige zending te Batavia, hetgeen zelf weer een tak was van de Vereeniging ter verbreiding der Waarheid te Amsterdam
vv Mededeelingen van het Javacomité,1861-1868
va Zendingblad voor het huisgezin
er was geen jaargangnummering, wel (soms) een nummering per jaar
Autopsie:
RUU: 1869-1870
1872-1875
1879
1885-1886
1895-1898
VUA: 1871
1876-1878
1880-1884
1887-1894
1899
IISG: mrt. 1872 (zj, nr. 3)
nov. 1897 en dec. 1897 (zj, nr. 11,12)
juni 1892 en juli 1892 (zj, nr. 6,7)
juli/aug. 1897 (zj, nr. 4)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Reveil
Literatuur:
-
Vindplaats:
-