BNPP

Gemeentebeleid

Ondertitel:
orgaan der Vereniging van Christelijk-Historische leden van gemeentebesturen in Nederland
feb. 1968 (42, nr. 2): orgaan der vereniging van Christelijk-Historische leden van Gemeente- en Provinciebestuur
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
jan. 1927-dec. 1976 (nr. 1-50, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
NV Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl, Zwolle
jan. 1953 (27, nr. 1): Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl NV, Zwolle
Drukker:
Koninklijke Drukkerij van de Erven J.J. Tijl, Zwolle
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
1x p/m (dubbelnummer juli/aug. 7/8)
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
gratis abonnementen (leden der Vereniging): 777 (1 jan. 1953),1093 (1 jan. 1967) en 920 (1 jan. 1975)
aantal betaalde abonnementen stijgt van 72 (1 jan. 1953) tot 215 (1 jan. 1975)
Prijzen:
gratis voor leden van de Vereniging, waarvan de contributie stijgt van 10,00 p/j (1 jan. 1959) tot 30,00 p/j (1 jan. 1975)
voor de overigens gelden de volgende abonnementsprijzen: 1 jan. 1953: 4,00 p/j, losse nummers 0,40
1 jan. 1959: 7,50 p/j, losse nummers 1,00
1 jan. 1966: 10,00 p/j, losse nummers 2,00
1 jan. 1969: 12,50 p/j
1 jan. 1971: 15,00 p/j
1 jan. 1975: 25,00 p/j, losse nummers 2,75
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A.J. van Gerrevink (eindredacteur): juli 1937*-jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
G. Snoeck Henkemans (secretaris): juli 1937*-jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
H.K.J. Beernink: jan. 1953*-dec. 1976 (27, nr. 1*-50, nr. 12)
E.J. Heslinga: jan. 1953*jan. 1964 (27, nr. 1*-38, nr. 1)
H. Kremer: jan. 1953*-mrt. 1954 (27, nr. 1*-28, nr. 3)
J.P.A.A. Lens: jan. 1953*-5 mei 1960 (27, nr. 1*-34, nr. 5)
H.M. Martens: jan. 1953*jan. 1963 (27, nr. 1*37, nr. 1)
B.J. Thijssen: jan. 1953*-dec. 1976 (27, nr. 1*-50, nr. 12)
B.J. Klumper (secretaris): jan. 1953*-feb. 1963 (27, nr. 1*-37, nr. 2)
I.N.Th. Diepenhorst: feb. 1953-okt. 1958 (27, nr. 2-32, nr. 10)
L.E. de Geer van Oudegein: feb. 1953-dec. 1976 (27, nr. 2-50, nr. 12)
J. Hoekstra: feb. 1953-jan. 1963 (27, nr. 2-37, nr. 1)
J. Hoekstra (eindredacteur): feb. 1963-mei 1970 (37, nr. 2-44, nr. 5)
R.W. Baron van Boetzelaar: mei 1960-dec. 1976 (34, nr. 5-50, nr. 12)
J.C. Bührman: mei 1960-dec. 1976 (34, nr. 5-50, nr. 12)
B.M. Nijhoff-van 't Hoff: jan. 1963-feb. 1964 (37, nr. 1-38, nr. 2)
D. Houwaart: feb. 1964-nov. 1964 (38, nr. 2-38, nr. 11)
H.J. Langman: mrt. 1964-nov. 1966 (38, nr. 3-40, nr. 11)
N. Wijma: nov. 1964-dec. 1976 (38, nr. 11-50, nr. 12)
H. IJssel: nov. 1964-dec. 1976 (38, nr. 11-50, nr. 12)
W. Baris: jan. 1968-dec. 1976 (42, nr. 1-50, nr. 12)
P.A.C. Beelaerts van Blokland: jan. 1968-mei 1970 (42, nr. 1-44, nr. 5)
J.J. Geldof: jan. 1968-dec. 1976 (42, nr. 1-50, nr. 12)
B. van Haersma Buma: jan. 1968-mei 1970 (42, nr. 1-44, nr. 5)
J.J.L. Pastoor: jan. 1968-dec. 1976 (42, nr. 1-50, nr. 12)
J.H. Reinders: jan. 1968-mei 1970 (42, nr. 1-44, nr. 5)
J.H. Reinders (eindredacteur): juni 1970-dec. 1976 (44, nr. 6-50, nr. 12)
Medewerkers:
J.C. Baumann: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
H. van Boeyen: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
Anth. Folmer: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
J.A. Hardenberg: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
P.H.W.G. van den Helm: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
F.A. Helmstrijd: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
H.M. Martens: juli 1937*jan. 1941* (16, nr. 4*-19, nr. 7*)
K. van Boeyen: jan. 1940* (17, nr. 5*)
Th.C.D. Coops: jan. 1940* (17, nr. 5*)
M.Ch. de Jong: jan. 1940* (17, nr. 5*)
Tj. Krol: jan. 1940* (17, nr. 5*)
J.P.A.A. Lens: jan. 1940* (17, nr. 5*)
A. van Walsum: jan. 1940* (17, nr. 5*)
H.C.J. Gunning: jan. 1940* (17, nr. 5*)
J.Th. van der Voorde: jan. 1941* (19, nr. 7*)
later zijn de redacteuren meestal ook vaste medewerkers
Speciale nummers:
okt. 1966 (40, nr. 10): 50-jarig bestaan Vereniging
Bibliografische gegevens:
1 jan. 1977: sgm Gemeente en gewest en De Magistratuur en va Bestuursforum, maandblad van christen-democratische gemeente- en provinciebestuurders
Autopsie:
EUR: jan. 1953-dec. 1976 (27, nr. 1-50, nr. 12)
ontbrekend nummer: dec. 1953 (27, nr. 12)
HDC: juli 1937 (16, nr. 4)
jan. 1940 (18, nr. 5)
jan. 1941 (19, nr. 7)
de jaargangen 1935/36-1941/42 (14-20) incompleet
1948-1949 (22-23) incpl
1950-1952 (24-26) in RUG konden niet worden geraadpleegd
Achtergrond:
CHU
Literatuur:
-
Vindplaats:
-