BNPP

Gemeenteleven

Ondertitel:
Maandblad van de Evangelisch- Luthersche gemeente te 's-Gravenhage
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
23 sep. 1915-15 mrt. 1921 (1, nr. 1-6, nr. 7)
Eigenaar:
-
Uitgever:
-
Drukker:
F. Mol, 's-Gravenhage
15 juli 1916 (1, nr. 11): Mol-Auwerda, 's-Gravenhage
15 juli 1917 (2, nr. 11): - (vermoedelijk steeds dezelfde drukker)
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
0,60 p/j
15 sep. 1920: 0,85 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
31 okt. 1917 (3, `feestnummer'): Feestnummer van het maandblad `Gemeenteleven' 1517-1917,400-jarige gedenkdag der Kerkhervorming
15 apr. 1920 (5, nr. 8): Het bestuur van `Gemeenteleven' doet in dit nummer een dringende oproep aan haar lezers om i.v.m. de stijgende drukkosten de bijdrage vrijwillig te verhogen of een steunpenning te schenken.
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk is het periodiek langer verschenen
het is echter onbekend hoe lang
Autopsie:
KB: 23 sep. 1915-15 mrt. 1921 (1, nr. 1-6, nr. 7)
Achtergrond:
ELK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-