BNPP

Gereformeerde Kerkbode

Ondertitel:
Orgaan van de Gereformeerde Kerk van Zwolle
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
31 jan. 1920-28 dec. 1929* (11, nr. 118-20, nr. 635*)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk te Zwolle
Uitgever:
Gereformeerde Kerk, Zwolle
Drukker:
Fa. H. Tulp, Zwolle
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
8 jan. 1927 (17, nr. 480): C
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j, 2,30 p/j fpp, losse nummers 0,04
18 mrt. 1922 (13, nr. 229): 2,00 p/j, 2,55 p/j fpp, losse nummers 0,04
15 jan. 1927 (17, nr. 481): 1,25 p/hj, 1,50 p/hj fpp, losse nummers 0,05
Foto's:
sporadisch vanaf 5 juni 1920 (11, nr. 136)
Tekeningen:
-
Redactie:
Predikanten van de Gereformeerde Kerk te Zwolle: 31 jan. 1920-28 dec. 1929* (11, nr. 118-20, nr. 635*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
5 juni 1920 (11, nr. 136): In memoriam Ds. Joh. Visser
13 dec. 1924 (15, nr. 372): In memoriam Ds. G. Wielenga
10 jan. 1925 (15, nr. 376): In memoriam Ds. K.J. Kapteyn
13 jul. 1929 (20, nr. 611): 40-jarig jubileum van Ds. C.W.E. Ploos van Amstel
Bibliografische gegevens:
vv. Maandblad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle
waarschijnlijk is dit periodiek verschenen is tot aan het verbod van de bezetter in 1941
vanaf 1945 startten in elk geval nieuwe kerkbladen (in GKN en GKV) voor de classis Zwolle
Autopsie:
TUKBW: 31 jan. 1920-28 dec. 1929 (11, nr. 118-20, nr. 635*)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-