BNPP

Groei

Ondertitel:
maandblad van den Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond (VCJB)
15 jan. 1926 (6, nr. 5): Orgaan van den Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond
28 sep. 1943 (24, nr. 1): Orgaan van de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
15 sep. 1923-8 aug. 1941 (4, nr. 1-21, nr. 24)
Eigenaar:
Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond, 's-Gravenhage
Uitgever:
Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond, 's-Gravenhage
Drukker:
15 juni 1924 (4, nr. 10): L.E. Bosch en Zoon, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
15 jan. 1926 (6, nr. 5): 1 x p/2w
6 sep. 1940* (21, nr. 1*): 2 x p/m
Omvang:
II
1925/26 (6): IV
1928/29 (9): V
6 sep. 1940* (21, nr. 1*): III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,65 voor niet-leden
8 feb. 1929 (9, nr. 12): 2,50 p/j
Foto's:
-
6 sep. 1940* (21, nr. 1*): ja
Tekeningen:
-
6 sep. 1940* (21, nr. 1*): incidenteel
Redactie:
W. Mackenzie: 15 sep. 1923-15 dec. 1925 (4, nr. 1-6, nr. 4)
W. Denijs: 15 sep. 1923-15 dec. 1925 (4, nr. 1-6, nr. 4)
Toos Eyken: 15 sep. 1923-15 dec. 1925 (4, nr. 1-6, nr. 4)
W.F. Golterman: 15 jan. 1926-10 feb. 1928 (6, nr. 5-8, nr. 12)
C. Idenburg: 15 jan. 1926-10 feb. 1928 (6, nr. 5-8, nr. 12)
J.P.A. Eernstman: 15 jan. 1926-10 feb. 1928 (6, nr. 5-8, nr. 12)
J.A. Koning: 15 jan. 1926-27 okt. 1933 (6, nr. 5-14, nr. 5)
G.H. Moll van Charante: 15 jan. 1926-10 feb. 1928 (6, nr. 5-8, nr. 12)
E.D. Spelberg: 15 jan. 1926-10 feb. 1928 (6, nr. 5-8, nr. 12)
M. Smedes: 24 feb. 1928-19 okt. 1928 (8, nr. 13-9, nr. 4)
J. Koppenschaar: 24 feb. 1928-14 okt. 1932 (8, nr. 13-13, nr. 4)
P. Brakman: 16 nov. 1928-2 mei 1930 (9, nr. 6-10, nr. 18)
P.J. van Leeuwen: 16 mei 1930-17 okt. 1931 (10, nr. 19-12, nr. 4)
J. Zuurdeeg: 30 okt. 1931-28 okt. 1932 (12, nr. 5-13, nr. 5)
T.M. Arriëns Kappers: 11 nov. 1932-27 okt. 1933 (13, nr. 6-14, nr. 5)
H. van der Linde: 11 nov. 1932- 21 juni 1933 (13, nr. 6-13, nr. 24)
D.W. Gerhardt: 4 aug. 1933-16 aug. 1935 (13, nr. 25-15, nr. 26)
Dagelijks Bestuur: 10 nov. 1933-8 aug. 1941 (14, nr. 6-21, nr. 24)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 nov. 1923 (4, nr. 3): Bondsdagnummer
1 aug. 1924: De Wake, gemeenschappelijk nummer van de maandbladen van den Vrijzinnig Chr. Studentenbond en van den Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond, uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale Vredesweek van de Jeugd
Lustrumnummers: 5, nr. 3 d.d. 7 nov. 1924
10, nr. 6 d.d. 18 nov. 1929
15, nr. 6 d.d. 7 nov. 1934
Bibliografische gegevens:
vv VCJB-orgaan,1920-1923 met doorlopende jaargangtelling
va De Stroom,1946-1962
het nummer van 8 aug. 1941 (21, nr. 24) is vermoedelijk het laatste
Autopsie:
Het Utrechts Archief, : 15 sep. 1923-1929 (4, nr. 1-9, nr. 26)
UvA: 15 sep. 1923-24 apr. 1936 (4, nr. 1-16, nr,18)
de volgens Picarta in de bibliotheek van MOW aanwezige jaargangen 17,19 en 20 zijn overgebracht naar de KB, maar daar niet in het bestand opgenomen en niet ter inzage (feb. 2007)
IISG: 22 mei 1936-5 dec. 1941 (16, nr. 20-22, nr. 7)
ontbreekt: 17, nr. 8,24
18, nr. 16
19, nr. 1, 2, 7, 8, 15, 21
20, nr. 18,23
21, nr. 22-22, nr. 6
PBZ: 6 sep. 1940-8 aug. 1941 (21, nr. 1-21, nr. 24)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
VCJC
Literatuur:
-
Vindplaats:
-