BNPP

Hervormd Limburg

Ondertitel:
veertiendaagsch blad voor de Nederlandsch Hervormde Gemeenten in Limburg
Kerkblad voor NH gemeenten in Limburg waarin opgenomen `Herv. Nederland'
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
19 juli 1946-18 sep. 1971 (1, nr. 1-25, nr. ...)
Eigenaar:
Het classiciaal bestuur van Maastricht
Uitgever:
Classis Maastricht der Ned.Herv.Kerk
Drukker:
Erven N. Alberts, Kerkrade
Plaats van Uitgave:
Maastricht
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
II
1954: V
18 juli 1963 (18): IV
Formaat:
wisselend B, C, D, E
Oplage:
-
Prijzen:
2,20 p/j (collectief afhankelijk van aantal)
1947: 2,40 p/j (collectief afhankelijk van aantal)
1952-begin 1954: 2,65 p/j (collectief afhankelijk van aantal)
1954: 2,90 p/j
1959: 3,90 p/j
1963: 4,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
S. Coolsma: 19 juli 1946-1965 (1, nr. 1-??)
vanaf 16 juli 1954 (9, nr. 15) geen blz. 1 meer
vanaf 20 juli 1963 (nr. 14): geen colofon meer
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen ten dienste van de Nederlandsch Hervormde Gemeente in de classis Maastricht
niet verder verschenen
vanaf (18, nr. 28): editie van Hervormd Nederland, weekblad De hervormde kerk van de Hervormde Raad voor Kerk en Publiciteit, waardoor colofon en gegevens ontbreken
vanaf 16 juli 1954 (9, nr. 15) bevat vanwege de wijze van binden de verzameling geen blz. 1 meer
Autopsie:
Sociaal Historisch Centrum Limburg: 19 juli 1946-1971 (1, nr. 1-25)
ontbreekt: 1946: 1, nr. 9
1947: 2, nr. 14,25- 26
1948: 3, nr. 1, 4, 9
1949: 4, nr. 7
1950: 5, nr. 8,17
1951: 6, nr. 16-17, 21, 25
1952: 7, nr. 19,25
1953: 8, nr. 1, 17
1954: 9, nr. 1, 17
1955: 10, nr. 12, 20
1956: 11, nr. 16
1958: 13, nr. 1
1959: 14, nr. 2
1960: 15, nr. 14, 21
1963/64: 18, nr. 20, 22, 26
1964/65: 19, nr. 15,16,20
1965/66: 20, nr. 4
1968/69: 23, nr. 6,9
1969/70: 24, nr. 16,17
Maastricht Stadsbibliotheek: 1946-1970/1971 (1-25) vanaf (18, nr. 28) alleen als editie van Hervormd Limburg: 1946 (1, nr. 1-12),1947 (2, nr. 1-25),1948 (3, nr. 1-26),1949 (4, nr. 1-18)
1950 (4, nr. 20-26),1950 (5, nr. 1-25),1951 (6, nr. 1-25),1952 (7, nr. 1-2,4- 25),1953 (8, nr. 1-25),1954 (9, nr. 1-26),1955 (10, nr. 1-25),1956 (11, nr. 1-25),1957 (12, nr. 1-25),1958 (13, nr. 1-25),1959 (14, nr. 1-24),1960 (15, nr. 1-24),1961 (16, nr. 1-24),1962 (17, nr. 1-24),1963 (18, nr. 1-1-19,21-27),1964 (18, nr. 29-30,32-34,36- 37,39-52),5 dec. 1964 (19, nr. 1), kerstnummer 19 dec. 1964,2 jan. 1965-3 juni 1965 (19, nr. 3-19, nr. 14),19 juni 1965 (19, nr. 17), (19, nr. 18-19, nr. 26),6 nov. 1965-24 dec. 1966 (20, nr. 1-32),25 mrt. 1967-23 dec. 1967 (21, nr. 12-21, nr. 32),14 jan.1967 (21, nr. 7),28 jan. 1967-11 mrt. 1967 (21, nr. 8- 11),13 jan. 1968-5 okt. 1968 (22, nr. 7-26),19 okt.1968-31 dec. 1968 (23, nr. 1-6),11 jan. 1969-18 apr. 1969 (23, nr. 7-14),15/3/5,16/ 17/5-4 okt. 1969 (23, nr. 26),18 okt. 1969-20 dec. 1969 (24, nr. 1-6),10 jan. 1970-kerstnummer (24, nr. 7-kerstnummer),9 jan. 1971- 18 sep. 1971 (zj, zn)
ontbreekt: Jrg. 4, nr. 19, Jrg. 7, nr. 3
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-