BNPP

HGJB Dichtbij

Ondertitel:
HGJB Contactblad voor leidinggevenden en donateurs
aug. 2003 (12, nr. 1): Informatioeblad voor donateurs en leidinggevenden
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
juni 2000-heden = dec. 2005 (9, nr. 1-14, nr. 2)
Eigenaar:
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
Uitgever:
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Bilthoven
Drukker:
Vis Offset, Alphen aan de Rijn
Plaats van Uitgave:
Bilthoven
Frequentie:
3 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Eilander (eindredacteur): juni 2000-dec. 2000 (9, nr. 1-9, nr. 2)
H. van Wijngaarden (eindredacteur): mrt. 2001-dec. 2005 (9, nr. 3-14, nr. 2)
D. Palm (eindredacteur): juni. 2001-heden (9, nr. 4-14, nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Jeugdwerknieuws
Autopsie:
KB: dec. 2000-dec. 2005 (9, nr. 2-14 nr. 2)
Achtergrond:
GBNHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-