BNPP

Hulpbetoon

Ondertitel:
Orgaan ten dienste van de gereformeerde gezinsverzorging
juli/aug. 1957 (8, nr. 1): ten dienste van de gereformeerde gezinsverzorging
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
mei 1950-aug. 1967 (1, nr. 1-17, nr. 4)
Eigenaar:
Centraal Bureau van de Diaconieën
juli/aug. 1959 (10, nr. 1): Landelijk Orgaan voor Gezinsverzorging
dec. 1960 (11, nr. 4): Landelijk Orgaan voor de Gereformeerde Gezinsverzorging
1 feb. 1964 (14, nr. 1): Stichting Landelijk Orgaan voor de Gereformeerde Gezinsverzorging
Uitgever:
Centraal Bureau van de Diaconieën, Utrecht
juli/aug. 1959 (10, nr. 1): Landelijk Orgaan voor Gezinsverzorging, Utrecht
dec. 1960 (11, nr. 4): Landelijk Orgaan voor de Gereformeerde Gezinsverzorging, Utrecht
1 feb. 1964 (14, nr. 1): Stichting Landelijk Orgaan voor de Gereformeerde Gezinsverzorging, Utrecht
Drukker:
Drukkerij Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
6 x p/j
juni 1955 (6, nr. 1)
8 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j
juli/aug. 1958 (9, nr. 1): 4,00 p/j
feb. 1966 (16, nr. 1): 5,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
H.A. Binnema: mei 1950-okt. 1951 (1, nr. 1-2, nr. 3)
H.A. Hofman-Binnema: dec. 1951-2 dec. 1960 (2, nr. 4-11, nr. 2)
G. Goede: mei 1950-okt. 1951 (1, nr. 1-2, nr. 3)
F. Kunst: mei 1950-apr. 1954 (1, nr. 1-4, nr. 6)
A. Hofman: mei 1950-okt. 1951 (1, nr. 1-2, nr. 3)
N. van Hartingsveldt: dec. 1951-juni 1957 (2, nr. 4-7, nr. 8)
J.C. van der Meulen: juni 1954-aug. 1967 (5, nr. 1-17, nr. 5)
J. de Leeuw: aug. 1954-juni 1959 (5, nr. 2-9, nr. 8)
L. Nicolay: aug. 1954-juni 1957 (5, nr. 2-7, nr. 8)
L. Roseboom: aug. 1954- mrt. 1961 (5, nr. 2-11, nr. 6)
G. Bouma: juli/aug. 1957-juni 1958 (8, nr. 1-8, nr. 8)
G. Datema: juli/aug. 1957-nov. 1958 (8, nr. 1-9, nr. 3)
L. Elinga: juli/aug. 1957-mei 1962 (8, nr. 1-12, nr. 3)
J.C. Verkerke: juli/aug. 1959-apr/mei 1960 (10, nr. 1-10, nr. 7)
G. Bouma: juli/aug. 1959-jan/feb 1961 (10, nr. 1-11, nr. 5/6)
T.M. Appelhof: mei 1961-aug. 1967 (11, nr. 7-17, nr. 5)
P. van Strijen: mei 1961-feb. 1966 (11, nr. 7-16, nr. 1)
L. van Nielen: 1 feb. 1962-aug. 1967 (12, nr. 1-17, nr. 5)
A.H. Bergsma: feb. 1963-feb. 1966 (13, nr. 1-16, nr. 1)
J. Meiresonne: dec. 1964-aug. 1967 (14, nr. 8-17, nr. 5)
A. van der Meulen: okt/nov. 1965-aug. 1967 (15, nr. 6/7-17, nr. 5)
Medewerkers:
H.H. Buurema: juli/aug. 1959- aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
L. van Eysden: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
M. de Heus: juli/aug. 1959-nov. 1960 (10, nr. 1-11, nr. 3)
J. van Klinken: juli/aug. 1959- mei 1964 (10, nr. 1-14, nr. 3)
H. Kingmans: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
E.C. van der Meulen: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
H. Pilon: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
H. van Steenbergen-Jochemsen: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
P. van Strijen: juli/aug. 1959-jan/feb. 1961 (10, nr. 1-11, nr. 5/6)
R. Tiemersma: juli/aug. 1959-aug. 1965 (10, nr. 1-15, nr. 5)
H. Wijnterp: juli/aug. 1959-aug. 1967 (10, nr. 1-17, nr. 5)
E. van Andel: mei 1961-juni 1963 (11, nr. 7-13, nr. 4)
C.H. de Bok: aug. 1963-aug. 1967 (13, nr. 5-17, nr. 5)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
sgm Contactblad voor kerkelijke gezinsverzorging en va Tijdschrift voor gezinsverzorging
11e jaargang loopt van juli/aug. 1960 tot dec. 1961 (11, nr. 12)
Autopsie:
IISG: mei 1950-aug. 1967 (1, nr. 1-17, nr. 4)
ontbreekt: 10, nr. 5
17, nr. 4
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-