BNPP

Jong leven

Ondertitel:
Uitgave van de Bond van Christelijke Gereformeerde Jongemeisjesverenigingen in Nederland
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
mrt. 1939- feb.1942 (1-3)
nov.1948-sept.1962 (3, nr.8- 16,nr.9)
Eigenaar:
Bond van Christelijke Gereformeerde Jongemeisjesverenigingen in Nederland
Uitgever:
Bond van Christelijke Gereformeerde Jongemeisjesverenigingen in Nederland, Dordrecht
Drukker:
1939-1942 stencil in eigen beheer
1948: -
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
250 ex (1946),950 ex (1948)
Prijzen:
nov.1948 (3, nr. 8): 1,50 p/j, niet-leden 2,00 p/j
nov.1954: 1,75 p/j, niet-leden 2,00 p/j
feb. 1961: leden 2,00 p/j, niet-leden 2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Ja
Redactie:
R.G. Nederlof-Velema: nov.1948- okt.1952 (3, nr. 1-6, nr. 12)
A. Braaksma (vanaf okt. 1958 A. Koch-Braaksma): nov. 1952- mei 1960 (7, nr. 1-14, nr. 7)
A. Boertien: juni 1960-1962 (14, nr. 7-16,nr. 9)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
1945-1948 `woonde' Jong Leven in bij een ander tijdschrift
welk tijdschrift dit was kon niet worden vastgesteld
in dezelfde tijd verschenen: Christelijk Gereformeerd jonge meisjesblad, nov. 1946-juni 1947 (1, nr.1-1, nr. 8)
Orgaan van de Bonden van Chr. Geref. Knapen- en Jonge Meisjesverenigingen in Nederland. Meisjesblad, nov. 1946-okt. 1948 (1, nr. 1-2, nr. 12)
De Jonge Bereër, Orgaan van den Bond van Chr. Geref. Knapenverenigingen in Nederland, aug. 1946*-okt. 1946 (22, nr. 1*-22, nr. 3)
va Groeiend Leven, 1963-1967 naar aanleiding van het samengaan van de Bond van Christelijke Gereformeerde jongemeisjesverenigingen met die van de Christelijke Gereformeerde Knapenverenigingen.
Autopsie:
KB: nov.1948- nov.1961 (3,nr.1- 15,nr.12)
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-