BNPP

Kerk Overzee nov. 1973 (nr. 81): De Kerk overzee

Ondertitel:
Kontaktbrief voor hen die in de tropen zijn / Nederlandse Zendingsraad Kontaktbrief Kerk overzee
Categorie:
III/categoraal
Verschenen:
1960-mei 2001 (nr. 1-nr. 246)
Eigenaar:
Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam
Uitgever:
Interkerkelijke commissie Kerk Overzee van de Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam
jan. 1998 (nr. 226): Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam
Drukker:
jan. 1997 (nr. 220): Accuraat, Breda
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j
jan. 1967 (nr. 40): 6 x p/j
Omvang:
I
jan,1977 (nr. 100): II
Formaat:
B
jan. 1977 (nr. 100): A
Oplage:
mrt. 1987: ± 550
Prijzen:
gratis
1980: 15,00 p/j Nederland, buitenland gratis
mrt.1992: 25,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
pas vanaf 1997 is er een colofon waarin de redactie met leden vermeld wordt
daarvoor werden namen van redacteuren vermeld bij de kerstgroet zonder datavermelding en ook ontleend aan de inhoud van het blad
de enige personen die vermeld werden waren de redactiesecretaressen (W.S. Bianchi- Happee en D. Spee)
D. van der Meulen: okt. 1966-mei 1970 (nr. 39- nr. 60)
N.J. Prinsen: juli 1965?-nov. 1973 (nr. 34?-nr. 81)
P.L. Schram: ?-nov. 1974 (nr. 87)
J.J. van Capelleveen: jul. 1970- ? (nr. 61-?)
S.J. Kleijne-van Wijk: ?-nov. 1969 (nr.?-nr. 57)
C. Draisma: ?-nov. 1973 (nr. ?-nr. 81)
T. Draisma: ?-nov. 1973 (nr. ?-nr. 81)
W. Kijne: jan. 1974*(nr. 82*-)
M.A. de Vlieger: jan. 1974*(nr. 82*-)
W. Boiten: jan. 1974- (nr. 82-)
H. Elshout: jan. 1974- (nr. 82-)
L. Luyendijk: mei 1975- (nr. 90-)
W.S. Bianchi-Happee (eindredacteur): mei 1975-sep. 1990 (nr. 90-nr. 182)
D. Spee (eindredacteur): jan. 1991-mei 1999 (nr. 184-nr. 234)
E.de Zwart-Dondorp: mei 1977-nov. 1989 (nr. 102-nr. 177)
W. Spreyvan Leeuwen: mei 1982-mrt. 1989 (nr. 132- nr. 173)
J. Goede-Bruins Slot: nov. 1982*nov. 1987 (nr. 135*-nr. 165)
P.van Huizen: nov. 1982*-nov. 1987 (nr. 135*-nr. 165)
F. v.d. Veen-Vorsteveld: nov. 1983*(nr. 141*)
G. Kalsbeek: nov. 1982*-nov. 1987 (nr. 135*-nr. 165)
A. Becx: jan.1997-nov.2000* (nr. 220-nr.243*)
Tj. de Boer: jan.1997-nov. 2000* (nr. 220-nr.243*)
J. Edens-Veldman: jan.1997-sep. 2000 (nr. 220-nr.242)
A. Groeneveld: jan.1997-juli 2000 (nr. 220-nr.241)
C. Jansen: jan.1997-nov. 2000* (nr. 220- nr.243*)
D. Teeseling: jan.1997-jan. 2000 (nr. 220-nr.238)
R. Veenboer: jan.1997-jan. 2000 (nr. 220-nr.238)
J. Verweij-Hoogendijk: jan.1997-nov. 2000* (nr. 220-nr.243*)
B. Beemster: juli 1997-nov. 2000* (nr. 220- nr.243*)
M.-J. Veenboer-Bakker (eindredacteur): mei 1999-nov. 2000* (nr. 235-nr.243*)
H. Tulleman: jan. 2000-nov. 2000* (nr. 238-nr.243*)
Medewerkers:
niet in het colofon en zonder vermelding van de periode worden vermeld 500 à 600 personen die in de periode 1980- 2001 aan dit periodiek en de opvolger (Kontaktbrief Kerk Overzee) meewerkten
aangezien de namen niet in het colofon voorkomen en gezien het aantal zijn ze niet opgenomen
Speciale nummers:
1965*: om het andere nummer wordt een themanummer uitgegeven
Kerstnummer bij elke jaargang
Bibliografische gegevens:
va Kontaktbrief kerk overzee
er bestaat ook een Kinderbrief van Kerk Overzee `Van kinderen voor kinderen'
in 1984 is deze 2x verschenen
in 1989 (nr. 172) wordt deze periodiek weer genoemd, verschijnt 4x p/j
Autopsie:
HKI: jan. 1980-mrt. 1990 (nr. 118- nr. 179)
ontbrekende nummers: 122, 124, 127, 129, 131, 132, 136, 141, 143, 146-151, 156, 164, 169, 178
RUU: juli 1965-juli 1984 (nr. 34-nr. 145)
ontbrekende nummers: 35, 44, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 65, 67-71, 76, 77, 86, 89, 99, 100, 104-111, 114-131, 140
KB: jan. 1980-mrt. 1990 (nr. 118-nr. 179)
ontbreekt: nov. 1985 (nr. 153)
KUN.: jan. 1978-nov. 2000 (nr. 106-nr. 243)
de jaargangen 1960-zd 1965 (nr. 15-nr. 33) en nummers 244-246 in KIT zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
NZR
Literatuur:
-
Vindplaats:
-