BNPP

Leidersblad van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale sep. 1945 (24, nr. 1): Leidersblad voor Vrij- zinnig Christelijk Jeugdwerk; okt. 1945 (24, nr. 2): Leidersblad van de Vrijzinnig Christe- lijke Jeugd-Centrale

Ondertitel:
-
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
1922-mei 1964 (1, nr. 1-43, nr. 7)
Eigenaar:
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale
Uitgever:
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale, Utrecht
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
sep. 1958 (37, nr. 1): 10 x p/j
sep/okt. 1963 (42, nr. 1): 8 x p/j
Omvang:
III
sep. 1953 (32, nr. 1): IV
sep. 1958 (37, nr. 1): II
Formaat:
B
Oplage:
900
Prijzen:
1,50 p/j
sep. 1941 (20, nr. 1): 1,60 p/j
nov. 1945 (24, nr. 3): 3,05 p/j
nov. 1948 (27, nr. 3): 3,60 p/j
apr. 1957 (35, nr. 7): 3,60 p/j, losse nummers 0,60
sep/okt. 1963 (42, nr. 1): 6,25 p/j, losse nummers 1,00
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
Dagelijkse leiding van de VCJC: sep. 1933*-sep. 1945 (12, nr. 1*-24, nr. 1)
A.H. Heering: sep. 1945-okt. 1945 (24, nr. 1-24, nr. 2)
M.A. Klomp: sep. 1945-nov. 1948 (24, nr. 1-27, nr. 3)
B. Gast (hoofdredacteur): sep. 1945-mei 1949 (24, nr. 1-27, nr. 9)
A.S. Rueb: sep. 1945-jan. 1946 (24, nr. 1-24, nr. 5)
M. Groenewegen: nov. 1945-feb. 1946 (24, nr. 3-24, nr. 6)
J.C. van Hoboken: nov. 1945-feb. 1946 (24, nr. 3-24, nr. 6)
H.A. van Rhijn: nov. 1945-aug. 1949 (24, nr. 3-27, nr. 11)
M.G. Rosbergen: mrt/apr. 1946-aug. 1949 (24, nr. 7-27, nr. 11)
R.J. Mooi: dec. 1948-nov. 1952 (27, nr. 4-31, nr. 2)
N.H. Blaak (hoofdredacteur): juni 1949-apr. 1953 (27, nr. 10-31, nr. 8)
J. Schuart: sep. 1950- juni 1953 (29, nr. 1-31, nr. 10)
G. Fentener van Vlissingen-Oostdijk: dec. 1948-okt. 1949 (27, nr. 4-28, nr. 2)
E. ten Kate: nov. 1949-dec. 1949 (28, nr. 3-28, nr. 4)
J.C.G. Fischer: nov. 1949-jukli/aug. 1950 (28, nr. 3-28, nr. 11/12)
W.J. Overdiep (hoofdredacteur): sep. 1953-sep. 1957 (32, nr. 1-36, nr. 1)
J.D. Hammelburg: sep. 1954-mrt. 1956 (33, nr. 1-34, nr. 7)
J.D. Horssen-Hammelburg (secretaris): apr. 1956-nov/dec 1959 (34, nr. 8-38, nr. 4)
N.C.A. Pols: sep. 1954-feb. 1956 (33, nr. 1-34, nr. 6)
T. van Ewijck: apr. 1957-juni/juli 1958 (35, nr. 7-36, nr. 10)
N. Immink: okt. 1957-mei 1964 (36, nr. 3-43, nr. 7)
J.M. Stumphius: juni 1953 (31, nr. 10)
J.C. van Dijk: sep. 1958-nov. 1960 (37, nr. 1-39, nr. 3)
M. van Loo (secretaris): sep. 1958-nov. 1960 (37, nr. 1-39, nr. 3)
M.J. Kalma: feb. 1960-nov. 1960 (38, nr. 5-39, nr. 3)
J.A. Foekema: sep. 1960-mei 1964 (39, nr. 1-43, nr. 7)
N.J. Luijt: sep. 1961-mei 1964 (40, nr. 1-43, nr. 7)
S.A. Brnckmann (secretaris): sep. 1961-juni/juli 1962 (40, nr. 1-40, nr. 9)
S.A. van Dijk-Brinckmann: sep. 1962-juni/ juli 1963 (41, nr. 1-41, nr. 8)
A.A. Poelstra: feb. 1962-feb. 1964 (40, nr. 5-43, nr. 4)
E. Scholtens (secretaris): sep. 1962-mei 1964 (41, nr. 1-43, nr. 7)
J.M. Scheidemans-Schurink: sep/okt. 1963-mei 1964 (42, nr. 1-43, nr. 7)
M.J. van Hees: mrt. 1964-mei 1964 (43, nr. 5-43, nr. 7)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
KB: sep. 1933-mei 1964 (12, nr. 1-43, nr. 7)
ontbreekt: 13, nr. 7
14, nr. 9
15, nr. 10-12
16, nr. 8
17, nr. 7
21, nr. 4-23, nr. 12
25, nr. 5-25, nr. 12
31, nr. 1, 3
37, nr. 2
38, nr. 3
39, nr. 5-9
de edities 1928/29- 1931/32 (7-10) wellicht in RUG konden niet worden geraadpleegd
Achtergrond:
VCJC
Literatuur:
-
Vindplaats:
-