BNPP

Lichaamsoefening

Ondertitel:
uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening
28 jan. 1925 (1, nr. 4): uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening. Officieel orgaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond en van den Christelijken Korfbal Bond in Nederland
11 feb. 1925 (1, nr. 6): uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening. Officieel orgaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond en van den Christelijken Korfbal Bond in Nederland en Christelijke Vereniging van Leerkrachten bij het Gymnastiek-onder wijs
6 apr. 1927 (3, nr. 14): ): uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening. Officieel orgaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond en van den Christelijken Korfbal Bond in Nederland, Christelijke Vereniging van Leerkrachten bij het Gymnastiek-onderwijs, Christelijke Voetbalbond en Christelijke Padvindersorganisaties
2 mei 1928 (4, nr. 18): uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening. Officieel orgaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond en van den Christelijken Korfbal Bond in Nederland, Christelijke Vereniging van Leerkrachten bij het Gymnastiek-onderwijs, Christelijke Voetbalbond
6 mrt. 1930 (6, nr. 10): uitgave van de Christelijke Organisaties voor lichamelijke oefening. Officieel orgaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond en van den Christelijken Korfbal Bond in Nederland, Christelijke Vereniging van Leerkrachten bij het Gymnastiek-onderwijs, Christelijke Voetbalbond, (tevens Verenigingsorgaan van meer dan 100 Christelijke Gymnastiek- en Sportverenigingen in Nederland)
14 jan. 1932 (8, nr. 2): Officieel orgaan van het NCGV, den CKB, Rotterdamse Christelijke Voetbalbond en den Chr.Ned.Voetbalbond (tevens Verenigingsorgaan van meer dan 100 Chr. Gymn.- en Sportver. in Nederland)
4 jan. 1935 (10, nr. 1): NCGV en CKB en CNVB (resp. Gymnastiek, Korfbal en Voetbal)
3 apr. 1935 (12, nr. 1): Christelijk sportblad voor Nederland, officieel orgaan van den Christelijke Korfbal Bond en van den Christelijke Nederlandsche Voetbalbond
7 jan. 1961 (37, nr. 1): officieel orgaan van de Christelijke Korfbal Bond in Nederland
Categorie:
II/sport
Verschenen:
7 jan. 1925-9 jan. 1963 (1, nr. 1-38, nr. 25)
Eigenaar:
Ned.Chr.Gym.Verbond (N.C.G.V.) en de Chr. Korfbal Bond (C.K.B.)
3 apr. 1935 (12, nr. 1): C.K.B. en C.N.V.B., Utrecht
7 jan. 1961 (37, nr. 1): Chr. Korfbal Bond, Leiden
Uitgever:
de Christelijke organisaties voor lichamelijke oefening, Schiedam
6 mrt. 1930 (6, nr. 10): de Christelijke organisaties voor lichamelijke oefening, 's-Gravenhage
3 apr. 1935 (12, nr. 1): C.K.B. en C.N.V.B., Utrecht
7 jan. 1961 (37, nr. 1): C.K.B. en C.N.V.B., Leiden 3 apr. 1935 (12, nr. 1): Drukkerij Libertas, Utrecht
Drukker:
3 apr. 1935 (12, nr. 1): Drukkerij Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Schiedam
6 mrt. 1930 (6, nr. 10): 's-Gravenhage
3 apr. 1935 (12, nr. 1): Utrecht
7 jan. 1961 (37, nr. 1): Leiden
Frequentie:
1x p/w
7 jan. 1961 (37, nr. 1): 1x p/2w
Omvang:
V
6 apr. 1927 (3, nr. 14): VI
7 jan. 1961 (37, nr. 1): III
Formaat:
C
6 apr. 1927 (3, nr. 14): B
Oplage:
-
Prijzen:
4,00 p/j, losse nummers 0,10
6 mrt. 1930 (6, nr. 10): 5,00 p/j, collectief abonnement 4,00 p/j
25 okt. 1934 (10, nr. 39): 4,00 p/j, leden aangesloten verenigingen: 2,00 p/j
3 apr. 1935 (12, nr. 1): 2,20 p/j
7 jan. 1961 (37, nr. 1): 5,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
redacteuren vermeld bij de volgende rubrieken: rubriek `Gymnastiek': G. Burgwal: 7 jan. 1925 (1, nr. 1)
J. de Vries: 27 jan. 1926-25 dec. 1930 (2, nr. 4-6, nr. 52)
rubriek `Korfbal': G.H. Hoek: 27 jan. 1926-29 sep. 1926 (2, nr. 4-2, nr. 39) en G.H. Hoek: 7 mrt. 1928-25 dec. 1930 (4, nr. 10-6, nr. 52)
C.P. Ouberg: 6 okt. 1926-29 feb. 1928 (2, nr. 40- 4, nr. 9)
rubriek `Voetbal': M. Trapvast: 27 jan. 1926-22 dec. 1926 (2, nr. 4-2, nr. 51)
G. Veen: 12 jan. 1927-12 feb. 1931 (3, nr. 2-7, nr. 7)
A. Teeuw: 12 mrt. 1931-30 dec. 1936 (7, nr. 11-13, nr. 36)
rubriek `Padvinderij': A.J.D. van Oosten: 27 jan. 1926-22 dec. 1926 (2, nr. 4-2, nr. 51)
L. Schuman: 25 mei 1927- 2 mei 1928 (3, nr. 21-4, nr. 18)
J. de Vries (hoofdredacteur): 25 okt. 1934-29 nov. 1934 (10, nr. 39-10, nr. 44)
Medewerkers:
M. ten Broek: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
A. Dupont: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
M.D. Gijsman: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J.G. Geelkerken: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
H. Thomas: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
G.B. Westenburg: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
C.A. de Bruyn: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
G. Burgwal: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
K. Duiker: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J. de Vries: 7 jan. 1925- 30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
A.J.D. van Oosten: 7 jan. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 1-3, nr. 13)
J.H. Hoogeveen: 7 jan. 1925 (1, nr. 1)
C. de Greef: 14 jan. 1925-23 dec. 1925 (1, nr. 2-1, nr. 51)
J.C. de Kok: 30 dec. 1925-30 mrt. 1927 (1, nr. 52-3, nr. 13)
na 30 mrt. 1927 (3, nr. 13): geen vermelding
Speciale nummers:
van 7 jan. 1925-21 jan. 1925 (1, nr. 1-1, nr. 3): opgenomen: Christelijk sportblad voor Nederland
25 apr. 1930 (6, nr. 17): jubileum Bondsdag Chr. Korfbalbond in Ned. 1920-1930
juli 1960: jubileumbondsdag-nummer, 40 jaren Christelijke Korfbalbond
Bibliografische gegevens:
vv Christelijk Sportblad voor Nederland
va L.O. Landelijk orgaan van de Christelijke Korfbalbond in Nederland
Autopsie:
KB: 7 jan. 1925-30 dec. 1936 (1, nr. 1-13, nr. 36)
juli 1960: jubileum-bondsdag-nummer
7 jan. 1961-9 jan. 1963 (37, nr. 1-38, nr. 25)
ontbrekende nummers: 21 jan. 1961 (37, nr. 2) en 29 apr. 1961 (37, nr. 11)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-