BNPP

de Lofstem

Ondertitel:
Orgaan van den Bond van Christelijke Zangvereenigingen in Nederland
mrt. 1942* (55, nr. 1*): Orgaan van den Koninklijken Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumvereenigingen (waarin opgenomen `De Bazuin', maandblad van Amst Christelijke Zang- en Oratoriumvereenigingen)
Categorie:
II/muziek
Verschenen:
juli 1888-1956 (1, nr. 1-68)
Eigenaar:
Bond van Christelijke Zangverenigingen in Nederland
Uitgever:
C. Blommendaal, 's-Gravenhage
Drukker:
C. Blommendaal, 's-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
mrt. 1942 (55, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
jan 1890 (3, nr. 1): C
Oplage:
-
Prijzen:
2,25 p/j, losse nummers 0,25
jan. 1892 (5, nr. 1): 1,50 p/j, losse nummers 0,25
Foto's:
vanaf apr. 1894 (7, nr. 4)
Tekeningen:
gravures vanaf juli 1896 (9, nr. 7)
Redactie:
Bondsbestuur: juli 1888-dec. 1921 (1, nr. 1-34, nr. 12)
J. Pelser: jan. 1922-okt. 1924* (35, nr. 1-37, nr. 10*)
Ger. Lecointre: jan. 1922-jan. 1943 (35, nr. 1-56, nr. 1)
H.J. van der Munnik: jan. 1927* (40, nr. 1*)
H.L. Golterman: jan. 1927* (40, nr. 1*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vanaf juli 1891 (4, nr. 7) is J. Pelser contactpersoon voor de redactie
waarschijnlijk was J. Pelser gedurende de gehele periode jan. 1908-dec. 1921 (21, nr. 1-34, nr. 12) redacteur namens het Bondsbestuur
vóór die tijd is dat de eerste secretaris, J.H. Hansen
niet verschenen nov. 1941-mrt. 1942
Ger. Lecointre moet in de periode 1924 1942 de titel eindredacteur hebben gekregen
va Christelijk Zangersblad
Autopsie:
UvA: jan. 1908-okt. 1924 (21, nr. 1-37, nr. 10)
ontbreekt: 36, nr. 10-12
37, nr. 1,2
mrt. 1942-jan. 1943 (55, nr. 1-56, nr. 1)
VUA: juli 1888-dec. 1907 (1, nr. 1-20, nr. 12)
PM: jan. 1924 (37, nr. 1)
jan. 1927 (40, nr. 1)
jan. 1930 (43, nr. 1)
jan. 1933 (46, nr. 1)
apr. 1935 (48, nr. 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-