BNPP

Maandblad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle

Ondertitel:
onder redactie van de predikanten
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
apr. 1910-jan. 1920 (1, nr. 1-10, nr. 117)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk te Zwolle
Uitgever:
Gereformeerde Kerk, Zwolle
Drukker:
Fa. H. Tulp, Zwolle
Plaats van Uitgave:
Zwolle
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
apr. 1914 (5, nr. 49): C
Oplage:
-
Prijzen:
0,40 p/j, losse nummers 0,05
jul. 1916 (7, nr. 75): 0,50 p/j, losse nummers 0,05
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Predikanten van de Gereformeerde Kerk te Zwolle: apr. 1910-jan. 1920 (1, nr. 1-10, nr. 117)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va. Gereformeerde Kerkbode, orgaan van de Gereformeerde Kerk van Zwolle
Autopsie:
TUKBW: apr. 1910-jan. 1920 (1, nr. 1-10, nr. 117)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-