BNPP

Maandelijksche leerredenen ter verbreiding der waarheid die naar de Godzaligheid is

Ondertitel:
door onderscheidene predikanten bij de Hervormde gemeenten
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1853-1860* (15, nr. 1-22, nr.12*)
Eigenaar:
G. van Peursem, Amsterdam
Uitgever:
G. van Peursem, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,20 p/j bij inteekening, 1,80 p/j buiten inteekening
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
binnen de jaargang zijn de preken niet gedateerd en genummerd
de nummering is aan de hand de volgorde dezerzijds aangebracht: J. Binneweg: 17, nr.1-19, nr. 12*
S. Hogerzeil, Mz.: 17, nr. 2-18, nr. 7*
J.D.W. Brouwer: 17, nr. 3-18, nr. 8*
C.J.C. Venema: 17, nr. 4-18, nr. 9*
P.M. Losgert: 17, nr. 5-18, nr. 12*
J. van der Werff: 17, nr. 6-18, nr. 11*
J.C. Eykman: 17, nr. 7-19, nr. 10*
J.G. Blaauw: 17, nr. 8-19, nr. 8*
C.C. Callenbach: 17, nr. 9-19, nr. 11
A.G. van Dijkhuizen: 17, nr. 10-19, nr. 4*
J.J. Knap: 17, nr. 11
T. Sanders: 17, nr. 12-19, nr. 7*
D. Gildemeester: 18, nr. 2
A. MacPherson: 18, nr. 3
H.C.G. Schijvliet: 18, nr. 4
S.J. de Hoest: 18, nr. 5
J.W. Felix: 18, nr. 6
L.G. James: 18, nr. 10-19, nr. 9*
M. van Leeuwen: 19, nr. 1
C.J. Bryce: 19, nr. 2
J.B. Nijhoff: 19, nr. 3
W. Kraijenbelt: 19, nr. 5
J.G. Verhoef: 19, nr. 6
1854 (16): S. Hogerzeil Mz., J.D.B. Brouwer, J.C. Eykman, C.J.C. Venema, J.J. Knap, E.W.H. Molemans, J. Binneweg, J. van der Werff, C.C. Callenbach, T. .Sanders, A.G.van Dijkhuizen, S.J.de Hoest
1855 (17): J. Binneweg, S. Hogerzeil Mz., J.D.B. Brouwer, J.J.C. Venema, P.M. Losgert, J. van der Werff, J.C. Eykman, J.G. Blaauw, C.C. Callenbach, A.G. van Dijkhuizen, J.J. Knap,, T. Sanders
1858 (20): C.H. ten Harmsen van der Beek, A. Mac-Pherson, D. Gildemeester, H.C.G. Schijvliet, S.J. de Hoest, J.D. Brouwer, A.G. van Dijkhuizen, P.A. van Toorenenbergen, C.J.C. Venema, C.J. Bryce, J.G. Blaauw, M. van Leeuwen Dzn. 1859 (21): S. Hogerzeil, L.G. James, J. Binneweg, C.C. Callenbach, J.B. Nijhoff, T. Sanders, A.G. van Dijkhuizen, J.D.B. Brouwer, P.M. Losgert, C.H. ten Harmsen van der Beek, A. Mac-Pherson, S.J. de Hoest
1860 (22) D. Gildemeester, A.G. van Dijkhuizen, J. Binneweg, P.A. van Toorenenbergen, J.G. Verhoeff, C.J. Bryce, C.C. Callenbach, M. van Leeuwen Dzn., H.C.G. Schijvliet, S.J. de Hoest, J.G. Blauw, J. Binneweg
evenals in het voorafgaande periodiek Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen een vast aantal namen van predikanten van bepaald orthodoxe signatuur
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten. Maandelijksche leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten met doorlopende jaargangtelling
deze prekenserie moet onderscheiden worden van het gelijknamige periodiek uit de kring der Christelijke Gereformeerde Kerken (Afgescheidenen)
Autopsie:
UvA: 1853 (15)
TUKBW: 1855- 1857 (17, nr. 6-19, nr. 12) waaraan ontbreekt: 1855 nr. 1-5
RUU: 1854 (16),1855 (17),1858-1860 (20-22)
Achtergrond:
Datheen
Literatuur:
-
Vindplaats:
-