BNPP

Maandschrift voor eenvoudige evangelische schriftverklaring ten dienste van waarheidslievende leden der gemeente

Ondertitel:
Ten voordeele van het Drentsche Predikanten-Weduwen-fonds
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1853-1854 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Eigenaar:
Drentsche Predikanten-vereeniging
Uitgever:
Drentsche Predikanten-vereeniging
Drukker:
H.J. Gelderman, Meppel
Plaats van Uitgave:
Meppel
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
1854: II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.J. Swiers: 1853-1854 (1, nr. 1-2, nr. 12)
A.H. Pareau: 1853-1854 (1, nr. 1-2, nr. 12)
A.L Lesturgeon: 1853-1854 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Medewerkers:
in 1854 de predikanten. Ilcken
Lieftink
Masman
Reddingius
Slomp
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
de jaargangen worden delen genoemd
Autopsie:
UvA: 1853
TUKOS: 1854
Achtergrond:
Groningen
Literatuur:
-
Vindplaats:
-