BNPP

Magazijn voor den Openlijken Godsdienst later: Magazijn ter bevordering van de kennis en verbetering van den openbaren godsdienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur

Ondertitel:
-
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
1804-1810 (nr. 1-nr. 5)
Eigenaar:
H.W.C.A. Visser, Sneek
Uitgever:
H.W.C.A. Visser, Sneek
Drukker:
C. van Gorcum, Sneek
later: P. Wiarda, Leeuwarden
later: J.W. Brouwer, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Sneek
Frequentie:
wisselend
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.W.C.A. Visser: 1804-1810 (nr. 1-nr. 5)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Nieuwe Bijdragen voor de kennis en verbetering van den Eeredienst etc.
Autopsie:
KB: 1804
UvA: 1804
1806
1809/10
RUU: 1804 (4 nummers)
1805 (2 nummers)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-