BNPP

Manus manum lavat

Ondertitel:
Orgaan van het Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en van het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
15 okt. 1898-15 juni 1901 (2, nr. 12-4, nr. 39)
Eigenaar:
Corps van Studenten NDDD aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen
Uitgever:
Corps van Studenten NDDD aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Amsterdam en het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen, Kampen
Drukker:
Herdes & Co, Amsterdam
15 sep. 1900 (4, nr. 30): J.H. Kok, Kampen
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
15 sep. 1900 (4, nr. 30): Kampen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
1,20 p/j, losse nummers 0,15
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
er zijn twee redactieafdelingen: Amsterdam en Kampen. F. Fernhout (Amsterdam): 15 okt. 1898-15 feb. 1900 (2, nr. 12-3, nr. 25)
G.J. Ruyssenaers (Amsterdam): 15 okt. 1898-15 apr. 1899 (2, nr. 12-3, nr. 25)
H.D. Takken (Amsterdam): 15 okt. 1898-15 feb. 1900 (2, nr. 12-3, nr. 25)
G.H. Dijkstra (Kampen): 15 okt. 1898-15 okt. 1899 (2, nr. 12-3, nr. 22)
C. van Gelderen (Kampen): 15 okt. 1898-15 okt. 1899 (2, nr. 12-3, nr. 22)
H.W. Laman (Kampen): 15 okt. 1898-15 okt. 1899 (2, nr. 12-3, nr. 22)
H. de Bruin (Kampen): 15 okt. 1899-15 juni 1900 (3, nr. 22-3, nr. 29)
T. Gerber (Kampen): 15 okt. 1899-15 juni 1900 (3, nr. 22-3, nr. 29)
D. Pol (Kampen): 15 okt. 1899-15 juni 1900 (3, nr. 22-3, nr. 29)
T. Ferwerda (Amsterdam): 15 apr. 1899-15 feb. 1900 (2, nr. 18-3, nr. 25)
V.H. Rutgers (Amsterdam): 15 apr. 1899-15 feb. 1900 (2, nr. 18-3, nr. 25)
M. Oberman (Amsterdam): 15 mrt. 1900-15 feb. 1901 (3, nr. 26-4, nr. 35)
H. Mulder (Amsterdam): 15 mrt. 1900-15 feb. 1901 (3, nr. 26-4, nr. 35)
C. Warner (Amsterdam): 15 mrt. 1900 (3, nr. 26)
A.J. de Boer (Kampen): 15 sep. 1900 (4, nr. 30)
J.J. Tangsma (Kampen): 15 sep. 1900 (4, nr. 30)
D.K. Wielenga (Kampen): 15 sep. 1900 (4, nr. 30)
J.G. Geelkerken (Amsterdam): 15 mrt. 1900 (4, nr. 36)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Nil Desperandum
va Nil Desperandum Deo Duce
Autopsie:
VUA: 15 okt. 1898-15 juni 1901 (2, nr. 12-4, nr. 39)
Achtergrond:
VUA/TUKOS
Literatuur:
-
Vindplaats:
-