BNPP

Mededeelingen

Ondertitel:
uitgave der Algemeene Protestanten Vereeniging, gevestigd te Utrecht
15 dec. 1925* (2, nr. 4*): maandblad bevattende berichten, agenda's enz. ten behoeve van de leden der Algemeene Protestanten Vereeniging, afdeelingen Rotterdam en Utrecht
15 okt. 1931 (8, nr. 1): maandblad van de Algemeene Protestanten Vereeniging,
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
sep. 1924?-15 okt. 1941 (1, nr. 1-17, nr. 12)
Eigenaar:
Algemeene Protestanten Vereeni ging, gevestigd te Utrecht
Uitgever:
-
Drukker:
--
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
15 apr. 1927 (3, nr. 7): D
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Quast (eindredacteur): 15 dec. 1925*-15 aug. 1929 (2, nr. 4*-5, nr. 11)
B.C. Koolhaa: 15 dec. 1925*-15 dec. 1930 (2, nr. 4*-7, nr. 3)
J.W. Brass: 15 dec. 1925*-15 dec. 1928 (2, nr. 4*-5, nr. 3)
F. van Meer: 15 jan. 1931-15 sep. 1937 (7, nr. 4-13, nr. 12)
B.C. Koolhaas (eindredacteur): 15 jan. 1931- 15 juli 1941 (7, nr. 4-17, nr. 9)
E. van Meer: 15 sep. 1940-15 okt. 1941 (16, nr. 11-17, nr. 12)
L.M. Kalmijn: 15 mrt. 1941-15 okt. 1941 (17, nr. 5-17, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 sep. 1929 (5, nr. 12a): extra bijblad. In memoriam ds. J. Quast Hzn
15 sep. 1937 (13, nr. 12): jubileumnummer 1897-1937
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk is het periodiek niet verder verschenen
het nummer van 15 mei 1940 is niet verschenen
Autopsie:
15 dec. 1925-15 sep. 1932 (2, nr. 4-8, nr. 12) en 15 dec. 1935-15 okt. 1941 (12, nr. 3-17, nr. 12)
ontbreekt: 3, nr. 3
4, nr. 7
5, nr. 6, 9
8, nr. 2-8, 10, 11
9, nr. 1-12, nr. 2
12, nr. 6
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-