BNPP

Mededeelingen van de Calvinistische Studentenbeweging

Ondertitel:
-
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
Eigenaar:
Calvinistische Studentenbeweging
Uitgever:
Calvinistische Studentenbeweging
Drukker:
N.V. Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Barneveld
Plaats van Uitgave:
Barneveld
Frequentie:
slechts 3 nummers verschenen
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j (contributie CSB)
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
C. Veenhof (voorzitter): nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
H.N. Ridderbos (abactis I): nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
J. Gispen (abactis II): nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
J.W. Tunderman (fiscus): nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
R. Visser: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
J.G. Milo: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
J.H. Mulder: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3)
Medewerkers:
J.J. Oranje: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (VU)
J.G. Milo: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Utrecht)
A.E. Schouten: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Leiden)
A. Meima: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Groningen)
P.J. Zuidema: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (UvA)
P. Harkema: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Delft)
H. de Jong: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Rotterdam)
J.W. Bakker: nov. 1930- juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Wageningen)
G.Ch.H. Plantagie: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) (Kampen)
Speciale nummers:
juni 1931 (nr. 3): Prachtig plan voor een nieuw studentenblad
Bibliografische gegevens:
va Calvinistische Studentenbladen, orgaan van CSB, FQI, SSR en NDDD
eerste nummer vermeld: Voorstel tot oprichting van een eigen orgaan, met verhoging van de contributie van 1,00 op 3,00. N.a.v. bezwaren van vooral de zijde der SSR-CSB-leden, besloten om in 't komende jaar 3x een bericht aan de leden toe te zenden in brochurevorm, met mededelingen etc. aangaande de C.S.B.
Autopsie:
TUKBW: nov. 1930-juni 1931 (nr. 1-nr. 3) cpl
TUKOS: nov. 1930 (nr. 1)
Achtergrond:
CSB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-