BNPP

Mens en welzijn

Ondertitel:
Orgaan van de Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk
1974, nr. 2: Orgaan van het Vrijzinnig Protestants Centrum voor Maatschappelijke Toerusting
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
1e kwartaal 1967-mei 1978
Eigenaar:
Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk
1976: Stichting Vrijzinnig Protestants Centrum voor Maatschappelijke Toerusting
Uitgever:
Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk, Utrecht
1976: Stichting Vrijzinnig Protestants Centrum voor Maatschappelijke Toerusting, Utrecht
Drukker:
zd 1972 (zj, nr. 1): Drukkerij NV Hoeyenbos, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
4 x p/j
nov. 1968: 6 x p/j
1974: 4 x p/j (vermoedelijk)
Omvang:
I
1972: II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
4,00 p/j, losse nummers 0,80
aug. 1971: 4,00 p/j, losse nummers 0,80
zd 1972 (zj, nr. 4): losse nummers 1,20
zd 1975 (zj, nr. 4): 8,00 p/j, losse nummers 2,50
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
P. Jonges: 1e kwartaal 1967-1971, nr. 6
H.J. Keler: 1e kwartaal 1967-dec. 1970
G.J. v.d. Meer: 1e kwartaal 1967-nov. 1968
S. Spruyt: 1e kwartaal 1967-1971, nr. 6
J. Wagenaar: mrt. 1971-zd 1971 (nr. 6)
Staf der VPC: 1972, nr. 1-?
G. Eijkhuizen: zd 1974 (nr. 4)-mei 1978
H. Heijkoop: zd 1974 (nr. 4)-mei 1978
L. Meijer: zd 1974 (nr. 4)-mei 1978
J.W. Nieuwenhuijsen: zd 1974 (nr. 4)zd 1977 (nr. 3)
RT. van den Tempel: zd 1974 (nr. 4)-mei 1978
B. Wardekker: zd 1974 (nr. 4)-zd 1975 (nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
zd 1972 (nr. 2/3): gezamenlijk metr Radar-peiling
Bibliografische gegevens:
geen jaargangnummering
editienummering binnen de jaargang
een en ander nogal wisselend
Autopsie:
RUU: zd 1971 (nr. 6)
de in Picarta voor RUU gemelde nummers [ (1968)
(1969)
(1970)
(1971)
(1971)
(1972)(1973)
(1974)] bleken onvindbaar
KB: 1976 (nr. 1/2, 3, 4)
1977 (nr. 1, 2, 3)
1978 (laatste nummer?)
IISG: 1e kwartaal 1967-zd 1977 (zj, nr. 1-zj, nr. 3)
gezien de gebrekkige nummering en wisselende frequentie moeilijk vast te stellen wat ontbreekt
Achtergrond:
Vrijzinnig
Literatuur:
-
Vindplaats:
-