BNPP

Nil desperandum

Ondertitel:
orgaan van het Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
sep. 1898 (2, nr. 11): orgaan van het Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en van het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen
Categorie:
II/studentenblad
Verschenen:
sep.1897-sep. 1898 (1, nr. 1-2, nr. 11)
Eigenaar:
Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
sep. 1898 (2, nr. 11): Corps van Studenten aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam en het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen
Uitgever:
Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
sep. 1898 (2, nr. 11): Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum te Kampen
Drukker:
Herdes & Co, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam/Kampen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
1,20 p/j
losse nummers 0,15
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.D. Takken: sep.1897-sep. 1898 (1, nr. 1-2, nr. 11)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
va Manus manum lavat met doorlopende telling
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
VUA: sep. 1897-sep. 1898 (1, nr. 1-2, nr. 11)
Achtergrond:
VUA
Literatuur:
-
Vindplaats:
-