BNPP

Ons arsenaal

Ondertitel:
driemaandelijkse uitgave voor Bijzondere Diensten van het Leger des Heils
zd 1959 (zj, nr. 1): uitgave voor Bijzondere Diensten van het Leger des Heils
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
zd 1946-zd 1964 (zj, nr. 1-zj, nr. 2)
Eigenaar:
Leger des Heils
Uitgever:
Leger des Heils, Amsterdam
Drukker:
stencil in eigen beheer
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j
1959: 2 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
1959 (zj, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j, losse nummers 0,50
1959 (zj, nr. 1): losse nummers 1,50
Foto's:
-
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
J.H. Salomon: zd 1946-zd 1964 (zj, nr. 1-zj, nr. 4)
J. Schrale: zd 1947-zd 1964 (zj, nr. 1-zj, nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in het jaar 1951 is dit periodiek niet verschenen
Autopsie:
KB: zd 1946-zd 1964 (zj, nr. 1-zj, nr. 2) cpl
Achtergrond:
LdH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-